Gedetineerden: twee initiatieven van de OCMW's

De Federaties van OCMW's hebben 2 dossiers aangekaart bij de ministers van Maatschappelijke Integratie en Binnenlandse Zaken: bij de eerste ging het om de gevolgen voor de OCMW’s van de afschaffing van de werkonbekwaamheidsvergoeding voor gedetineerden en bij de tweede om het project rond inschrijving van gedetineerden op het adres van het OCMW van hun laatste woonplaats.

Afschaffing van de werkonbekwaamheidsvergoeding voor gedetineerden: impact op de OCMW’s

 

Aangezien het ontwerp van programmawet voorziet in de schorsing van de betaling van de vergoedingen wegens werkonbekwaamheid gedurende detentie of opsluiting van de begunstigde, schreven de Federaties van OCMW’s naar de minister van Maatschappelijke Integratie om diens aandacht te vestigen op de gevolgen van een dergelijke maatregel op de OCMW’s.

Als de familie van de gedetineerde diens vergoeding niet langer ontvangt, hebben ze geen andere keuze meer dan een steunaanvraag in te dienen bij het OCMW.

Deze nieuwe maatregel druist volgens ons in tegen de onderliggende visie van de wet “Dupont” van 12 januari 2005 met het oog op de bevordering van de re-integratie van gedetineerden in de samenleving.

Info

Download de brief van 3 juli 2015 aan minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus

Inschrijving van gedetineerden bij het OCMW

 

De Federaties van OCMW schreven ook naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, betreffende een ontwerp van wijziging van de wetgeving inzake de inschrijving van gedetineerden die geen inschrijving als hoofdverblijfplaats hebben in de bevolkingsregisters.

Momenteel zijn deze personen ingeschreven op het adres van de gevangenis in de registers van de gemeente van de instelling.

De wijziging houdt in dat ze ingeschreven zouden worden als referentieadres bij het OCMW van hun laatste verblijfplaats.

Dit voorstel houdt echter een aantal struikelstenen in waarop wij de aandacht van de minister wilden vestigen.

Info

 

Download de brief van 8 juli aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon

« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
07-08-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links