Elektronisch sociaal verslag: OCMW's niet gehoord

De Federaties van OCMW's vragen minister Borsus de intrekking in twee ministeriële besluiten van de stroom «ElectronicSocialReportService» uit de lijst van elektronische gegevensstromen.

Context

 

Op 29 september verschenen in het Belgisch Staatsblad 2 ministeriële besluiten van 8 september 2016 (Inforum 304172 et 304174) tot wijziging van de bijlage van de KB's van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, verricht overeenkomstig art. 19, par. 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (Inforum 281190) en verricht overeenkomstig art. 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's (Inforum 281193).

Problematiek

 

De wijziging van deze bijlagen voorziet in artikel 2 dat de OCMW's uiterlijk op 1 november 2016 moeten beschikken over alle elektronische gegevensstromen vermeld in de bij het besluit gevoegde lijst, met name de raadpleging en overdracht van het elektronisch sociaal verslag.

Ter herinnering, de voormelde KB's verplichten de OCMW's om de in de bijlage bepaalde elektronische stromen te gebruiken en te behandelen die een invloed hebben op de toekenning of de herziening van het recht op maatschappelijke integratie of een rechtstreekse invloed op het gevraagde soort bijstand.

OCMW's gekant tegen maatregel zonder meerwaarde

 

Deze wijziging werd doorgevoerd zonder enig overleg met onze Federaties.

Hoewel wij steeds weerklank gegeven hebben aan de twijfels van de OCMW's over de meerwaarde van het project ESR op het vlak van sociaal werk en steeds gesteld hebben dat wij gekant zijn tegen de vermelding van deze gegevensstroom in de lijst van elektronische stromen waarover de OCMW's moeten beschikken, heeft minister Borsus daar geen rekening mee gehouden en is de raadpleging en de overdracht voortaan verplicht.

Actie van de Federatie van OCMW's

 

Onze Federaties hebben de minister gemeld dat zij verontwaardigd zijn over de inhoud van de besluiten en de manier waarop wij er kennis van genomen hebben. Wij hebben een rechtzetting gevraagd van de 2 ministeriële besluiten, nl. door de "ElectronicSocialReportService" (raadpleging en overdracht van het elektronisch sociaal verslag) te verwijderen uit de lijst van de elektronische stromen.

Raadpleeg de brief van 4 oktober 2016 aan minister Willy Borsus

Wat voorafging

 

« Terug

Auteur

Christian LEJOUR
Publicatiedatum
05-10-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links