Easybrussels stelt zijn verslag voor aan de regering

Easybrussels, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft zijn tweede jaarverslag overgemaakt aan de Gewestregering. Op basis van de gemaakte vaststellingen bij het uitvoeren van zijn acties in 2016, heeft Easybrussels een lijst aanbevelingen opgesteld. Deze hebben als doel de structurele belangen die toelaten de acties van administratieve vereenvoudiging binnen de gewestelijke besturen door te zetten, maar beogen vooral ook een publieke dienstverlening te garanderen die volledig toegewijd en aagepast is aan alle burgers en ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De missies van het jonge Brusselse agentschap steunen op het gewestelijke plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020. Dit plan houdt de algemene, strategische en operationele doelstellingen van Easybrussels in en beantwoordt aan de Europese richtlijn van 2007 dat zich toespits op het het verminderen van de administratieve lasten met 25% tegen 2025. Het gewestelijke beleid inzake administratieve vereenvoudiging kadert bovendien binnen de strategie 2025 voor Brussel die onder andere de economische heropleving van de regio beoogt en ondernemerschap en innovatie wenst te stimuleren.

In die context heeft Easybrussels in 2016 bijzondere aandacht geschonken aan de Smart City en een monitoringtool van de acties van het agentschap en haar piloten op poten gezet. Administratieve vereenvoudiging gaat immers gepaard met online bestuur en heeft nood aan regelmatig toezicht op de projecten die administratieve vereenvoudiging als doel hebben. Vandaag komt dit in een gewest als dat van Brussel tot uiting door meer flexibiliteit, elektronische loketten, diensten en praktische tools die 24/24 beschikbaar zijn om het leven van de burgers en de ondernemingen te vergemakkelijken, zonder de zwakkere profielen uit het oog te verliezen.

Easybrussels heeft in 2016 als nieuwe structuur voornamelijk geijverd naar het uiteenzetten van de contacten en netwerken met de betrokken besturen en organisaties evenals naar de geleidelijke ontwikkeling van de projecten van administratieve vereenvoudiging, in overeenstemming met de wettelijke deadlines : de stappen-catalogus (de toekomstige portaalsite van de administratieve stappen), de elektronische facturatie, open data, het virtuele loket, e-Procurement, of nog de acties die tot stand worden gebracht ten voordele van de plaatselijke besturen en de Brusselse ondernemingen. De transversale aard van deze projecten wijst op het belang van een nauwe samenwerking met de piloot-organen en een grondige monitoring van de lopende projecten.


Meer info


Raadpleeg het verslag van Easybrussels aan de regering :« Terug
Publicatiedatum
23-08-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links