Brulocalis werft aan : een IT-beheerder

Is het beheer van een netwerk en een computerpark je passie? Motiveert het je om je IT-expertise te delen met collega’s?

Wij zijn op zoek naar:

EEN IT-BEHEERDER

Contract van onbepaalde duur –
voltijds – snelle indiensttreding

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRULOCALIS (VSGB), is een vzw met als voornaamste opdracht de ondersteuning van de negentien Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun opdrachten ten dienste van de burgers.
Via haar acties bevordert en draagt de Vereniging de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect uit. Zij staat garant voor de democratie door de rol van de lokale besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers te verdedigen en door de deelname van de betrokken actoren aan de besluitvorming aan te moedigen.

De Vereniging bestaat uit vijf diensten die uiteenlopende en transversale opdrachten uitvoeren ter ondersteuning van haar leden, de gemeenten en de OCMW’s, om als studiebureau te fungeren en tevens hun bekommernissen aan te kaarten bij de gewestelijke en federale regeringen. De Raad van Bestuur van de Vereniging bestaat hoofdzakelijk uit schepenen, gemeenteraadsleden en burgemeesters van Brusselse gemeenten.


OPDRACHTEN & TAKEN


Binnen Brulocalis en voor de 35 medewerkers heeft de IT-beheerder een zeer gevarieerd takenpakket.

Op strategisch vlak:

• een ICT-strategie voor Brulocalis voorstellen
• het ICT-budget vastleggen
• het management adviseren bij keuzes die verband houden met het netwerkbeheer - concrete en innoverende oplossingen aanreiken die inspelen op de technologische vooruitgang


Op operationeel vlak:


• instaan voor het onderhoud en het updaten van de IT-infrastructuur en het computernetwerk van Brulocalis - beheer van het LAN-netwerk en van de informatiesystemen;
• het ICT-materiaal beheren: aankopen en updates voorstellen volgens de interne procedures (aankoopcentrale of openbare aanbesteding), het nieuwe materiaal installeren en configureren;
• het IT-beveiligingsbeleid implementeren;
• back-ups: toezien op de back-ups en de dagelijkse rapporten volgen;
• de behoefte aan externe hulp en het beheer van de contacten met leveranciers beoordelen;
• eerstelijnsondersteuning bieden aan de medewerkers;
• contact leggen met de leveranciers voor de tweedelijnsondersteuning;
• de documentatie van de IT-infrastructuur actueel houden;
• het ICT-beleid actueel houden en ervoor zorgen dat het wordt toegepast.

Ten aanzien van de medewerkers:


• het personeel op constante basis opleiden in het gebruik van de soft- en hardware en in de toepassing van de IT-beveiligingsprocedures


PROFIEL

• Diploma: bachelor in de informatica
• Ervaring: 1 tot 5 jaar.


KENNIS


Talen


• Frans: gevorderd niveau zowel mondeling als schriftelijk.
• Nederlands: basisniveau zowel mondeling als schriftelijk.
• Engels: professioneel niveau.

Technische vaardigheden

• Kennis van Microsoft en Linux;
• Kennis van IT-beveiliging;
• Basiskennis van de huidige LAN-technologieën;
• Kennis van de volgende toepassingen is een pluspunt: Sharepoint, O365, Sophos en Veeam.


PROCEDURE


Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 13/03/2020 naarhr@brulocalis.brussels.
Als je profiel wordt geselecteerd, zullen er in een latere fase een schriftelijke test en een mondeling interview worden georganiseerd.


VOORWAARDEN


Naast een aantrekkelijk basisloon en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis:
• 100% terugbetaling van het openbaar vervoer;
• een hospitalisatieverzekering;
• een groepsverzekering;
• maaltijdcheques;
• een aantrekkelijke vakantieregeling;
• een eindejaarspremie;
• een flexibel werkrooster voor een optimale work-life balance.


« Terug

Auteur

Marc de Meyer
Publicatiedatum
21-02-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links