Brulocalis werft aan : een informatiebeheerder

Heb je een passie voor informatiebeheer (organiseren, opzoeken en delen)? Ben je overtuigd van de rol van de lokale besturen als democratische actor?

Wij zijn op zoek naar:

EEN INFORMATIEBEHEERDER

Contract van onbepaalde duur – 
Voltijds – Snelle indiensttreding

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRULOCALIS (VSGB), is een vzw met als voornaamste opdracht de ondersteuning van de negentien Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun opdrachten ten dienste van de burgers.
Via haar acties bevordert en draagt de Vereniging de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect uit. Zij staat garant voor de democratie door de rol van de lokale besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers te verdedigen en door de deelname van de betrokken actoren aan de besluitvorming aan te moedigen.

De Vereniging bestaat uit vijf diensten die uiteenlopende en transversale opdrachten uitvoeren ter ondersteuning van haar leden, de gemeenten en de OCMW’s, om als studiebureau te fungeren en tevens hun bekommernissen aan te kaarten bij de gewestelijke en federale regeringen. De Raad van Bestuur van de Vereniging bestaat hoofdzakelijk uit burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van Brusselse gemeenten.


OPDRACHTEN & TAKEN


Binnen Brulocalis heeft de informatiebeheerder het volgende takenpakket:
• informatiebeheersystemen en een documentatiebeleid (archiveren, klasseren, ...) implementeren;
• een systeem voor het opzoeken van documenten en voor strategisch informatietoezicht vastleggen in het kader van de institutionele en juridische materies die verband houden met de doelstellingen van de Vereniging;
• een dienstverlening voor het opzoeken van informatie en voor strategisch informatietoezicht waarborgen;
• het documentatiebestand beheren: selectie van de aankopen en dagelijks beheer (boeken, papieren en digitale abonnementen);
• de procedures voor records management opstellen en implementeren.PROFIEL


• Diploma: bachelor of master (documentalist, bibliothecaris, informatiebeheer, ...);
• Een opleiding of ervaring in juridische materies is een pluspunt;
• Ervaring: 2 tot 5 jaar.


KENNIS


Talen


• Frans: gevorderd niveau zowel mondeling als schriftelijk;
• Nederlands: gemiddeld niveau zowel mondeling als schriftelijk;
• Engels: basiskennis is een pluspunt.

Vaardigheden


• Ervaring met het opzoeken van documenten en strategisch informatietoezicht in het kader van institutionele en juridische materies;
• Een goede kennis van het Belgische en Brusselse institutionele landschap;
• Kennis van tools voor het opzoeken en beheren van informatie;
• Goede spreek- en schrijfvaardigheden;
• Kennis van informaticatools (Microsoft Word, Excel en PowerPoint);
• Kennis van SharePoint is een pluspunt.


PROCEDURE


Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 20/03/2020 naar  hr@brulocalis.brussels.
Als je profiel wordt geselecteerd, zullen er in een latere fase een schriftelijke test en een mondeling interview worden georganiseerd.

VOORWAARDEN


Naast een aantrekkelijk basisloon en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis :
• 100% terugbetaling van het openbaar vervoer;
• een hospitalisatieverzekering;
• een groepsverzekering;
• maaltijdcheques;
• een aantrekkelijke vakantieregeling;
• een eindejaarspremie;
• een flexibel werkrooster voor een optimale work-life balance.

« Terug

Auteur

Marc de Meyer
Publicatiedatum
21-02-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links