Bijstand van een advocaat bij verhoor

De Vereniging schrijft naar de minister om een omzendbrief en vorming te vragen - Update: toevoeging van een toelichtingsnota

De Vereniging heeft nogmaals de gevolgen van het Salduz-arrest aangekaart. De rechtspraak beveelt immers aan reeds in bijstand door een advocaat te voorzien bij het eerste verhoor van een verdachte, in de plaats van rechtsbijstand doorheen de hele procedure.

Na een verwittiging van het Europees Hof van de Rechten van de Mens is België begonnen met de wijziging van de wetgeving, op basis van een reeds in de Senaat goedgekeurd en naar de Kamer doorgezonden voorstel.

De Vereniging is verheugd over dit initiatief omdat het de rechten van de verdediging behartigt, maar vestigt de aandacht op de gevolgen op het werk van de politiezones en dus onrechtstreeks de tussenkomst van de gemeenten. Voor de toepassing van deze maatregelen moet er
  • meer personeel ingezet worden
  • bijkomende lokalen ingericht worden 
  • vorming aangeboden worden.
Als aan die voorwaarden niet voldaan kan worden, moeten we voorkomen dat strafzaken uitmonden in een procedureslag waar de aandacht vooral gaat naar procedurefouten bij de verhoren.

De actie van de Vereniging


Het leek niet te laat om te vragen dat een omzendbrief van de procureur des Konings de zaken alvast zou verduidelijken, gekoppeld aan een ad hoc vorming voor het personeel van de politiezones.

Dat kwam aan bod in de brieven van 4 april aan minister van Justitie Stefaan De Clerck en aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, met kopie op 11 april aan de Brusselse minister-voorzitter om hem te informeren over de financiële gevolgen van deze maatregelen op de gemeentefinanciën en tegelijk te suggereren gebruik te maken van het evocatierecht op federaal niveau.

Meer info


>> Brief aan Minister De Clerck

>> Brief aan Minister Turtelboom

>> Brief aan Minister Picqué

>> Toelichtingsnota: Belang van het arrest Salduz voor de gemeenten (update juni 2011)

>> Salduz: de minister van Binnenlandse Zaken deelt onze analyse

« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
09-06-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links