Belfius en EIB sluiten 2 belangrijke overeenkomsten om slimme en duurzame investeringen te stimuleren en de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering:

Belfius en de Europese Investeringsbank sloten op 5 december twee belangrijke overeenkomsten: één om bedrijven te stimuleren investeringen te doen ter verbetering van de energie-efficiëntie in België en één om de Belgische lokale besturen, intercommunales en nonprofitorganisaties uit het onderwijs en de sociale sector te helpen bij de concrete uitwerking van hun slimme en duurzame projecten inzake energie, stadskernontwikkeling, water, afval en e-government, met specifieke aandacht voor de circulaire economie en de klimaatverandering .

Smart Cities, Climate Action & Circular Economy 


Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank & Verzekeringen, en Pim van Ballekom, vicevoorzitter van de EIB, hebben hun samenwerking hernieuwd op het vlak van de ontwikkeling van de Smart Cities in België.

In juni 2014 zorgden Belfius en de EIB voor een Europese primeur met het programma Smart Cities & Sustainable Development. Toen werd 400 miljoen vrij gemaakt onder de vorm van voordelige financieringen. Het programma kende een groot succes, en daarom werd besloten om in 2016 samen 400 miljoen euro extra vrij te maken voor het financieren van slimme, inclusieve en duurzame projecten die worden gedragen door de lokale besturen, de intercommunales en de nonprofitorganisaties in het onderwijs en de gezondheidszorg.

De perimeter van dit nieuwe programma, onder de ruimere titel Smart Cities, Climate Action & Circular Economy, wordt uitgebreid tot de sociale sector en heeft ook specifiek aandacht voor het ‘circulaire’ karakter van de investeringen. Het programma bestrijkt voortaan niet meer alleen de domeinen energie-efficiëntie, mobiliteit en stadskernontwikkeling, maar nu ook water (distributienet, riolering, afwatering, zuivering), afval (selectieve ophaling, sorteren, biologische behandeling en slibverwerking, energieproductie) en egovernment (onder meer Open Data). Naast een geïntegreerde, vernieuwende en duurzame aanpak, vormen de circulaire economie en de klimaatactie specifieke extra aandachtspunten bij het analyseren en evalueren van de projecten.

Al 400 miljoen euro en 62 projecten ten behoeve van 1.400.000 inwoners


Sinds de lancering van de eerste kredietlijn in 2014 konden 62 "smart"-projecten worden gefinancierd, voor ongeveer 400 miljoen euro, en meer dan 200 dossiers werden geanalyseerd. Die 62 projecten, nu in uitvoering of afgewerkt , zijn ten voordele van meer dan 1.400.000 inwoners en passen grotendeels in een geïntegreerd opzet rond zowel stadskernontwikkeling, duurzame mobiliteit als energie-efficiëntie.

Op dit ogenblik zijn nog tal van andere dossiers in studiefase. Belfius en de EIB willen met dit nieuwe programma Smart Cities, Climate Action & Circular Economy actief ondersteuning blijven bieden aan die dynamiek en zo bijdragen tot duurzame groei, die een bron van welvaart en maatschappelijke vooruitgang is ten voordele van burgers en ondernemingen.

Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE)


Naast deze belangrijke overeenkomst hebben Belfius en de EIB ook een overeenkomst ondertekenden in het kader van het nieuwe instrument Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE), dat gezamenlijk werd uitgewerkt door de EIB en de Europese Commissie (LIFE-programma) om tegemoet te komen aan de gebrekkige toegang tot aangepaste en betaalbare commerciële financiering voor investeringen op het vlak van de energie-efficiëntie.

Het PF4EE-instrument combineert drie elementen. Het eerste omvat een EIB-lening voor de financiering van goedgekeurde projecten rond energie-efficiëntie, die moet worden beheerd door de lokale banken. De tweede component dekt de potentiële verliezen die banken kunnen lijden in het kader van kredieten inzake energie-efficiëntie. Het derde deel versterkt de implementatie van het PF4EE-instrument door een transfer van technische en financiële ervaring die wordt opgedaan in het kader van andere soortgelijke projecten.

Dankzij deze overeenkomst kan Belfius voor 75 miljoen euro aan leningen tegen gunstige voorwaarden toestaan aan ondernemingen voor het verwezenlijken van investeringen die moeten zorgen voor een betere energie-efficiëntie in België. Op die manier krijgen investeringen die een antwoord bieden op de cruciale uitdagingen van de klimaatverandering een boost.

Zowel ondernemingen als zogenaamde ESCO's (Energy Service Companies) komen in aanmerking voor een lening. Belfius kan een beroep doen op de technische en financiële expertise van gespecialiseerde consultants en voordeel halen uit de overdracht van ervaring in het kader van PF4EE. Bovendien genieten de leningen een PF4EE-waarborg ten belope van 80%.

Het is de bedoeling dat de projecten die gefinancierd worden via PF4EE zorgen voor een betere energieprestatie van bestaande gebouwen (isolatie, verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, gedecentraliseerde productie van hernieuwbare energie…), een lager energieverbruik en een verbetering van de energie-efficiëntie van industriële sites en processen, het opwaarderen of uitbreiden van warmte- of koelingsnetten in steden en een verbetering van de energieprestatie van systemen voor openbare verlichting. De projecten worden uitgevoerd voor rekening van de ondernemingen zelf waaraan de leningen werden verstrekt, of voor rekening van hun openbare of privéklanten.

België is, na de Tsjechische Republiek, Spanje en Frankrijk de vierde lidstaat die dankzij deze overeenkomst met Belfius gebruik maakt van PF4EE. De uiteindelijke bedoeling van de Europese Unie en de EIB is om via dit nieuwe instrument de aanzet te geven tot op zijn minst 1 miljard aan investeringen in het domein van de energie-efficiëntie in Europa. Door ook ondernemingen in België toegang te verlenen tot die aangepaste voordelige financieringen, willen Belfius en de EIB concreet en doelgericht optreden om de CO2-uitstoot te verlagen en zo de klimaatverandering te bestrijden


Meer info

op www.belfius.be

U kan ook meer informatie vinden over deze nieuwe programma's in onze fiches in onze databank subsidies:
« Terug

Auteur

Camille LEPINAY
Publicatiedatum
15-12-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links