Begrotingscirculaire zet gemeenten aan tot genderbugeting

Het Gewest stelt de gemeenten voor om op vrijwillige basis een gendergevoelige begroting op te stellen.

In punt 5.3 van de gewestelijke omzendbrief over de opstelling van de gemeentebegrotingen voor het jaar 2017 vinden we het begrip 'genderbudgeting'.

Dat sluit aan bij het begrip 'gender mainstreaming', dat in dezelfde omzendbrief gedefinieerd wordt als een transversaal initiatief om de aandacht te vestigen op de gelijkheid tussen man en vrouw in elk gemeentelijk beleid, om ongelijkheid te voorkomen of te corrigeren.

Alle dimensies van de uitvoering van beleidslijnen moeten aan de gendermainstreaming beantwoorden: sinds de analyse van de situatie tot de vastlegging van het te volgen beleid, de uitvoering en de evaluatie.

In dat kader speelt het financiële aspect ook een rol: dat noemen we 'genderbudgeting'.

Hoe kunnen we een gendergevoelige begroting opstellen?

Overeenkomstig de ordonnantie van 29 maart 2012 die de Brusselse regering verplicht om de genderdimensie op te nemen in de gewestbegroting en in het beleid, stelt het Gewest de gemeenten voor om op vrijwillige basis een genderbeleid uit te werken. Er wordt een procedure vastgelegd, met twee bijlagen: een voorbeeld van genderbegroting en een model van gendernota.

De procedure heeft betrekking op de kredieten inzake uitgaven en bestaat uit 3 punten:

  1. Neutrale uitgavekredieten wat gender betreft, bv. geplande kredieten voor verwijlintresten
  2. De aandacht vestigen op de kredieten die uitdrukkelijk dienen voor de gelijkheid tussen man en vrouw, bv. personeel dat uitdrukkelijk aangeworven wordt om acties rond man/vrouw-gelijkheid op te zetten, acties ter bevordering van de tewerkstelling van vrouwen, strijd tegen geweld tegen vrouwen en dergelijke.
  3. Toelichten welke genderdimensie alle andere kredieten kunnen krijgen, bv. kredieten voor sportactiviteiten, gezondheidsbevordering, subsidies die pas verkregen kunnen worden als de gendergelijkheid nageleefd wordt.

Terwijl in de gemeentebegroting enkele regels volstaan om te bepalen tot welke categorie de voorziene kredieten van de drie bovenvermelde categorieën behoren, kan de gendernota dienen om gedetailleerd en in een optiek van 'gender mainstreaming' het gebruik te stoelen van de kredieten van de categorieën 2 en 3.

Het Gewest levert een volledige modelnota met suggesties uit het handboek voor de toepassing van genderbudgeting van het Instituut voor gelijkheid van man en vrouw.

Voorbeelden

Brussel Plaatselijke Besturen heeft in 2012 een initiatief opgezet rond 'genderbudgeting' met 6 testgemeenten, waaronder de stad Brussel, Elsene en Schaarbeek.

De gemeenten kunnen concrete voorbeelden vinden van ervaringen van deze gemeenten in de brochure "Vademecum Genderbudgeting, Brusselse ervaringen" en kunnen het Gewest vragen om hun de elektronische versie te zenden van de gendergevoelige begroting van de gemeente Elsene.

« Terug

Auteur

Leopoldina CACCIA DOMINIONI
Publicatiedatum
06-10-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links