Presentatie van het ontwerp van het nieuwe besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van de geluids- en trillingenhinder die in de buurt wordt waargenomenIn het raam van het plan voor de actualisering van de wetgeving betreffende de bestrijding van de geluids- en trillingenhinder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals voorzien in het nieuwe plan quiet.brussels, heeft Leefmilieu Brussel een ontwerptekst opgesteld om de historische besluiten van 2002 te vervangen, meer bepaald het besluit betreffende het buurtlawaai en het besluit betreffende de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen.

Vooraleer deze ontwerptekst in eerste lezing aan de regering wordt voorgelegd heeft Leefmilieu Brussel voorzien om een grote voorafgaande raadpleging te organiseren. Conform de beslissing van de regering in de vergadering van 05 maart 2020 is het de bedoeling de mening en vragen van alle deelnemende partijen over de bepalingen en praktische gevolgen ervan te verzamelen. 

Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan de presentatie van het ontwerp van het nieuwe “ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van de geluids- en trillingenhinder die in de buurt wordt waargenomen” en die via videoconferentie zal plaatsvinden op 10/12/2020 om 10 uur. 

De presentatie zal worden gevolgd door een gedachtewisseling en debat in aanwezigheid van de medewerkers van de afdeling Vergunningen en Partnerschappen en van de afdeling Inspectie en Verontreinigde Bodems van Leefmilieu Brussel die actief hebben bijgedragen aan de opstelling van de nieuwe tekst. 

Indien u wilt deelnemen aan deze sessie en aan de debatten vragen wij u om het inschrijvingsformulier uiterlijk op 09/12/2020 in te vullen om de link naar de elektronische uitnodiging te ontvangen.

Voor alle verdere informatie kunt u contact opnemen met onze diensten via het volgende e-mailadres: geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels 

« Terug
Event date
10-12-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links