VOORSTEL VAN ORDONNANTIE houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s teneinde vergaderingen van het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de bijzondere comités op afstand te kunnen houden.

De gezondheidscrisis en de vele genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen elke fysieke activiteit vertragen of lamleggen. Daarom werd, voor wat betreft de OCMW’s, op 14 oktober 2020 een voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gestemd. Deze ordonnantie moet voortaan vergaderingen vanop afstand mogelijk maken.

De ordonnantie biedt de raden voor maatschappelijk welzijn, de vaste bureaus en de bijzondere comités een zekere flexibiliteit om hun vergaderingen op afstand te houden in maximum 20 procent van de gevallen zonder dat er een reden moet opgegeven worden of, buiten dit quotum, in geval van overmacht.

Om te zorgen dat de beslissingen die de raden voor maatschappelijk welzijn en vaste bureaus die op afstand zouden plaatsgevonden hebben voor de goedkeuring van deze ordonnantie, rechtszekerheid zouden hebben, moeten de bepalingen van onderhavige ordonnantie terugwerkende kracht krijgen tot 8 oktober 2020, ofwel de dag waarop het besluit van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd bekendgemaakt.

« Terug

Auteur

Sandra Nkubanyi
Publicatiedatum
29-10-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links