Raadpleeg het Charter dat kmo’s makkelijker toegang geeft tot overheidsopdrachtenZowel de federale als de Europese wetgeving vinden het belangrijk dat de toegang van kmo’s tot de markt van overheidsopdrachten bevorderd wordt.  Dit is des te belangrijker omdat deze markt veel jobs, groei en innovatie genereert.

Om het aantal kmo’s dat deelneemt aan openbare aanbestedingen te verhogen, heeft de federale overheid het charter « Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten » bestaande uit 13 principes opgesteld.


I. Moeilijke toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten 

Overheidsopdrachten moeten toegankelijk zijn voor ondernemingen, ongeacht hun omvang. Het lijkt er niettemin op dat kmo’s lang opgebokst hebben tegen grote ondernemingen, t.t.z. ondernemingen met meer dan 50 werknemers.

 

Er bestaan inderdaad een aantal zaken die de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten verhindert. Het gaat dan onder andere om een te grote administratieve last, te lange betaaltermijnen, te complexe overheidsopdrachten, enz.

 

II. Het charter « Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten »: 13 principes 

 

Om een oplossing te vinden voor dit onevenwicht en de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te verhogen, heeft de federale overheid een Charter bestaande uit 13 principes opgesteld. Een van de objectieven van dit Charter is om de complexe regelgeving op het vlak van overheidsopdrachten toegankelijker, transparanter en gebruiksvriendelijker te maken voor kmo’s. In het Charter wordt elk principe juridisch geanalyseerd en gekoppeld aan een doelstelling. 

Er wordt daarnaast een monitoring voorzien die de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten objectiveert en een systematische opvolging verzekert.

 

De 13 principes van het Charter zijn de volgende:

 

-          De verdeling in percelen;

-          Een gepaste bekendmaking van de opdrachten;

-          Gepaste en effectieve mededinging verzekeren bij onderhandelingsprocedures die niet onderworpen zijn aan enige bekendmakingsvorm;

-          Gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte;

-          Het gebruik van varianten;

-          Voorzien in een adequate bescherming van de rechten op intellectuele eigendom van innovatieve kmo’s;

-          Gebruik van elektronische communicatiemiddelen optimaliseren;

-          Terugkoppeling naar inschrijvers die niet geselecteerd/niet weerhouden zijn;

-          Proportionele minimumeisen in het technisch bestek;

-          Proportionaliteit bij selectiecriteria, financiële garanties en betalingsmodaliteiten;

-          Gebruik van procedures met onderhandelings- of dialoogelementen;

-          De aanvaarde factuur;

-          Becijferde doelstellingen en monitoring. 
Meer  info zie  charter

« Terug

Auteur

Sacha Lefèvre
Publicatiedatum
05-07-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links