Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand - voorstelling, FAQ en Migratienota

“Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” van de DAV en zijn partners - Stand van zake (juni 2018) - FAQ & Migratienota

Op vandaag wordt de burgerlijke staat van personen bijgehouden op papier. Dit mag vreemd lijken in deze eeuw van digitalisering, waar de mogelijkheden tot vereenvoudiging bijna eindeloos zijn.

Het project “Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” van de DAV en zijn partners speelt hier krachtig op in. Het doel is om het star, omslachtig systeem waarmee akten vandaag worden aangemaakt te vervangen door één die gebruiksvriendelijker is voor burgers en overheden. Momenteel zijn de processen immers enorm ingewikkeld. Het opmaken van akten, het toevoegen van randmeldingen en het doorgeven van kennisgevingen vraagt op dit ogenblik de inzet van verschillende actoren, die verscheidene stappen moeten doorlopen. Het aantal papieren documenten dat circuleert is te groot.

Tijd voor verandering dus. Met het project zullen akten voortaan op elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register, waarbij toegankelijkheid en gegevensuitwisseling voorop staan. De toepassing kreeg de naam DABS, wat staat voor “Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand”. De geplande Go Live datum van de DABS is 01/01/2019.

Migratie


Een onderdeel van het project is het opladen van de oude papieren akten naar de DABS, in zoverre de kans bestaat dat hierop nog wijzigingen moeten aangebracht worden of er uittreksels of afschriften moeten van worden afgeleverd.

In deze handleiding wordt beschreven hoe gemeenten hun oude akten succesvol kunnen migreren naar de DABS en wordt de praktische werkwijze uit de doeken gedaan.

Meer bepaald komen volgende vragen aan bod:
- Waarom moeten oude akten gemigreerd worden?
- Welke akten vormen het onderwerp van de migratie?
- Wat is bulkmigratie en wat is ad hoc migratie?
- Op welke manieren kan een gemeente migreren?
- Welke gegevens kan een gemeente, na aanvraag, van het Rijksregister ontvangen en welke gegevens verwachten we terug voor wat betreft geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten?
- Wat zijn de voorwaarden waaraan een beeld van een akte moet voldoen om opgeladen te worden naar de DABS?
- Welke procedure moeten de gemeenten volgen voor het aanvragen van de extracten van het Rijksregister?
Het politiek karakter van het project maakt dat de nota nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van het politieke besluitvormingsproces, zal de nota mogelijks geüpdatet moeten worden.

Meer infoMeer over Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand: http://www.vereenvoudiging.be/content/modernisering-burgerlijke-stand
« Terug
Publicatiedatum
28-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links