Privatisering Belfius: Brulocalis wil dat de bank een eersterangsrol blijft spelen in de financiering van lokale overheden

Sinds enkele maanden is er sprake van een mogelijke privatisering van de Belfius bank. Wat aanvankelijk slechts een gerucht was, lijkt nu werkelijkheid te worden aangezien er nu sprake is van de beursgang van de bank – vóór de zomer van 2018 – met een gedeeltelijke verkoop van de aandelen van de federale overheid, die momenteel voor 100 % aandeelhouder is. Brulocalis is absoluut voorstander van het behoud van een meerderheidsaandeel van de overheid.

Belfius heeft altijd een eersterangsrol gespeeld ten opzichte van de lokale overheden door hun specifieke producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan de vragen en de verwachtingen van de lokale overheden. In deze context van privatisering eist Brulocalis dat elke wijziging in het aandeelhouderschap zou beantwoorden aan de verwachtingen en de behoeften van de lokale overheden door een passende financiële dienstverlening te handhaven.

Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de federale regering zich ertoe verbindt alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat Belfius, als referentiebank voor de lokale overheden, de financiële taken en diensten die het tot nu toe aan gemeenten en OCMW's verleende, handhaaft en waarborgt.

De Raad van Bestuur van Brulocalis steunde tijdens de vergadering van 21 februari het verzoek van de federale regering om minstens een meerderheidsparticipatie van de overheid te behouden. Alleen dan kunnen de lokale overheden hun vermogen behouden om investeringen en thesaurie te financieren … en zo degelijke diensten aan de burgers aan te bieden.

Op de vergadering van 19 februari besliste de Raad van Bestuur van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten een brief te sturen naar de premier om deze bezorgdheid aan te kaarten en haar eisen kracht bij te zetten.
« Terug

Auteur

Marc Cools
Publicatiedatum
23-02-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links