Opvang van vluchtelingen: de oproep van Nicosia

Brussel, Parijs, Lesbos en meer dan 100 burgemeesters sporen de lidstaten aan om hun beloften te houden. Steun de oproep voor een Europees asielbeleid, die ondertekend werd naar aanleiding van het Directiecomité van de REGR op 20 april te Nicosia.De burgemeesters, lokale en regionale verkozenen van heel Europa sluiten zich aan bij de recente oproep van de REGR (Raad van Europese Gemeenten en Regio's) om de lidstaten aan te sporen hun beloften te houden op het vlak van asiel en integratie.

De oproep kreeg reeds de steun van de burgemeesters van steden Athene, Boekarest, Brussel, Lesbos, München, Parijs, Santander, Wenen, ... en de voorzitters van 23 verenigingen van lokale besturen en meer dan 120 lokale en regionale mandatarissen.

De oproep is gekoppeld aan een online petitie die de REGR opgezet heeft om de lokale en regionale verkozenen – en de samenleving in het algemeen - te mobiliseren.

De petitie komt op een uitgelezen moment, omdat het Europees Parlement onlangs een rapport goedkeurde dat de voornaamste eisen van de REGR bekrachtigt: gepaste financiering voor de steden, gemeenten en regio's, alsook degelijke samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus. In die geest roept de REGR de lidstaten en de Europese instellingen op om diezelfde weg te volgen voor het asiel- en integratiebeleid.

Hoewel burgemeesters en lokale verkozenen hun taken op het vlak van opvang en integratie vastberaden uitvoeren, kan de enorme uitdaging die de sociale integratie inhoudt niet door hen alleen opgenomen worden. Om hun engagement te vrijwaren en dringende humanitaire problemen te verhelpen, hebben zij echte steun nodig van alle beleidsniveaus, zowel nationale overheden als de Europese Unie.

Vorige zomer bereikten de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord over een verdelingsplan van 160.000 vluchtelingen over 2 jaar. Eén jaar later – terwijl een grote meerderheid van de Europeanen een sterkere aanpak van de EU inzake migratie vraagt - is de balans veeleer gemengd: minder dan 3.000 vluchtelingen werden geherlokaliseerd in een Europees land. Die cijfers tonen het gebrek aan dynamisme van bepaalde nationale bewindvoerders. We zien de ene Europese top na de andere, maar het zijn de lokale en regionale verkozenen die de daad bij het woord voegen.

In de oproep vragen de REGR en de zusterverenigingen de lidstaten om zich te engageren, met de volgende vragen:

  • De uitwerking van gecontroleerde herlokaliseringsprocedures, waarbij verder gegaan wordt dan de uitvoering van het akkoord dat in september 2015 bereikt werd voor de herlokalisering van de 160.000 vluchtelingen in Griekenland en Italië, onder bescherming van het internationaal en Europees recht. Deze billijke, solidaire en permanente verdeling van de vluchtelingen over alle EU-landen moet rechtstreeks gebeuren vanuit de voornaamste registratiecentra en de buurlanden van de EU, waarbij een veilige doortocht gewaarborgd moet worden.
  • De steden, gemeenten en regio's moeten de regulatie van die migratiestromen kunnen combineren met lokale solidariteitsacties. Daartoe moeten de Europese instellingen en de lidstaten de nodige middelen waarborgen voor de opvang van vluchtelingen door een toereikende financiering voor de gemeenschappen die ze opvangen.
  • De financiële steun moet gekoppeld worden aan overleg tussen lokale, regionale en nationale regeringen, om de actie beter te coördineren en de vluchtelingen billijk en solidair te verdelen over gemeenten, steden en regio's in Europa.

De oproep werd goedgekeurd naar aanleiding van het Directiecomité van de REGR op 20 april te Nicosia. Begin juli was de oproep al meer dan 120 keer ondertekend (lijst van de ondertekenaars).


Actie van de VSGB


Samen met haar zusterverenigingen sluit de Brusselse Vereniging zich aan bij de oproep. VSGB-voorzitter Marc Cools ondertekende de oproep van Nicosia.

De VSGB roept alle gemeenten op om de oproep mee te ondertekenen.
« Terug
Publicatiedatum
14-07-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links