De drie Verenigingen van gemeenten ontvangen op de FOD Financiën

De deelnemers beslisten om 2 keer per jaar overleg te plegen over de banden tussen de FOD Financiën en de gemeenten.

Op 10 juni 2014 werd de Brusselse, de Vlaamse en de Waalse Vereniging van Steden en Gemeenten ontvangen door Hans D’Hondt, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, en zijn medewerkers.

Op de agenda van de vergadering

 

  • de roerende voorheffing ten laste van de gemeenten
  • eventuele permanenties van de FOD Financiën in de lokale besturen om de belastingplichtigen te helpen
  • de inkohiering van de personenbelasting en een eventueel vast systeem van voorschotten aan de gemeenten
  • de verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de FOD Financiën en de gemeenten via formulier 173x en in geval van geschillen (voornamelijk bij aanzienlijke kortingen voor bepaalde belastingplichtigen)
  • de toepassing van de omzendbrief betreffende de uitvoering van artikel 6 van het BTW-wetboek

Het vast voorschottensysteem betreffende de aanvullende personenbelastingen komt overigens ook aan bod in het gemeenschappelijk federaal memorandum van de drie Verenigingen.

Wordt vervolgd

 

Tijdens het twee uur durende overleg werden enkele werkpistes opgelijst die de komende weken in gespecialiseerde werkgroepen verder uitgediept zullen worden.

Tot slot kwamen de deelnemers overeen elkaar twee keer per jaar terug te zien om de betrekkingen tussen de FOD Financiën en de gemeenten te belichten.

« Terug

Auteur

Robert PETIT
Publicatiedatum
19-06-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links