Bars en cafés moeten sluiten in het Brussels Gewest: nieuwe coronamaatregelen.

Op woensdag 7 oktober kwam de provinciale crisiscel bijeen. Namen deel aan de vergadering: de minister-president, de hoge ambtenaar, de Brusselse burgemeesters en de korpschefs van de politiezones.

De crisiscel heeft nieuwe maatregelen genomen om de zeer verontrustende stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te remmen. 

(Besluit van 7 oktober 2020 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 8 oktober 2020). 

Het Besluit maakt ook een einde aan de onduidelijkheid over wat onder een bar of een restaurant wordt verstaan en wat het verschil is tussen de twee. 

1. De maatregelen van de minister-president 

Ziehier wat er ten gronde in het Besluit van 7 oktober staat om de verspreiding van het coronavirus op het Brussels grondgebied tegen te gaan: 

 • alle drankgelegenheden, met uitzondering van restaurants, worden gesloten; 
 • privé-feestjes in feest- en polyvalente zalen zijn verboden; 
 • het is op heel het grondgebied van het Gewest verboden op het openbaar domein alcohol te gebruiken; 
 • het is verboden om op markten en elke andere plaats waar meerdere handelszaken in de buitenlucht zijn samengebracht dranken, voeding of enige andere vorm van snacks te nuttigen. 
 • Boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen, ook al is dit een nevenactiviteit, sluiten uiterlijk om 22u00;
 • Indoor sportcompetities voor amateurs dienen met gesloten deuren plaats te vinden, behalve voor kinderen van 12 jaar en jonger, die begeleid mogen worden door hoogstens één volwassene;
 • Iedereen vanaf 12 jaar die zich op het openbaar domein of op voor het publiek toegankelijke private plaatsen begeeft, moet te allen tijde een mondmasker dat de neus en de mond bedekt, bij zich hebben. 
 • Men moet altijd een mondmasker dragen wanneer men niet in staat is de veiligheidsafstanden in acht te nemen. 

De maatregelen treden in werking op donderdag 8 oktober 2020 en blijven geldig tot en met 9 november 2020. 

 

2. Onderscheid tussen bar en restaurant – enkele verduidelijkingen 

Het vorig besluit van de minister-president, van 6 september 2020, verplichtte de bars om 23u. te sluiten, terwijl de restaurants open mochten blijven tot 1u. 

(art.4 van het Besluit van de Minister- President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister- President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 28 september 2020 – opgeheven). 

Bars werden erin gedefinieerd volgens hun NACE-code 56.301 (nomenclatuur van de economische activiteiten). 

Deze nomenclatuur kon tot verschillende interpretaties leiden. Heel wat horecazaken serveren naast drank ook eten. De politiediensten hadden bij hun controles van het sluitingsuur ook moeite om o.b.v. die NACE-code de bars van de restaurants te onderscheiden. 

Het besluit van 7 oktober jl. van de minister-president heft het vorig besluit van 6 augustus 2020 op en verduidelijkt de begrippen “bar” (nu een drankgelegenheid) en “restaurant”: 

1° Drankgelegenheid: plaats toegankelijk voor het publiek bedoeld voor de consumptie van al dan niet alcoholische dranken ter plaatse, ook al Is deze activiteit slechts bijkomstig. Hiermee worden meer bepaald bedoeld cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse. 

2° Restaurant: plaats toegankelijk voor het publiek in hoofdfunctie bedoeld om maaltijden te bereiden en/of ter beschikking te stellen van het publiek die ter plaatse worden genuttigd of meegenomen worden en die op zijn minst voldoen aan de volgende specifieke regels in geval van verbruik ter plaatse (…) 

Naar de geest van de wet interpreteren we de concrete gevolgen van deze definities als volgt: 

 • Bars die eten serveren, mogen openblijven. Ze mogen drank schenken aan zittende mensen zolang de drank bij de maaltijd wordt gegeven. Ze moeten sluiten als ze voornamelijk drank serveren en bijkomstig kleine gerechten opdienen. Ze mogen geen drank schenken aan mensen die rechtstaan. 
 • De restaurants met een bar mogen openblijven. Drank consumeren mag enkel bij een maaltijd. De bar van het restaurant mag geen drank serveren aan rechtstaande mensen.
 • Bars die enkel drank schenken, moeten dicht. 

Wij dringen aan op de noodzaak om de gezondheidsprotocollen voor de horecazaken te respecteren en om de federale, gewestelijke en gemeentelijke maatregelen die betrekking hebben op de klanten van dergelijke horecazaken, na te leven. 

Bijlage: Besluit van 7 oktober 2020 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 8 oktober 2020


Referentie Inforum 
339347

« Terug

Auteur

Maxime Banse
Publicatiedatum
12-10-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links