Gemeentelijke VZW’s – Controle effectief vanaf 1 decemberOp 2 oktober 2020 heeft het Brussels parlementhet ontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, goedgekeurd. 

Autonome gemeentebedrijven, intercommunales en gemeentelijke of meergemeentelijke vzw’s die zijn opgericht vóór 1 september 2018 moeten tegen uiterlijk 1 december 2020hun statuten in overeenstemming brengen met de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (hierna “de ordonnantie” genoemd) en zich houden aan de overige verplichtingen die deze ordonnantie oplegt. 

Bovendien werd de verplichting om de documenten in extenso over te maken tijdens een overgangsperiode van 24 maanden, opgeschort voor de gemeentelijke of meergemeentelijke vzw’s die zijn opgericht vóór 1 september 2018 (dus, tot 1 september 2022). Enkel de listings van de akten moeten wel via de gemeenten overgemaakt worden aan het gewestelijke bestuur (zie art. 44, §1, al 2 van de ordonnantie)

De heer Clerfayt, minister van Plaatselijke Besturen vult aan: “De beheersakten van de organen van de vzw’s zullen bezorgd moeten worden aan de gemeentebesturen en zullen op transparante wijze toegankelijk blijven voor alle gemeenteraadsleden. Gedurende twee jaar zal het toezicht deze akten niet automatisch ontvangen, maar het zal steeds toegang hebben tot de akten en ze kunnen controleren. De gemeentelijke vzw’s zullen dus controleerbaar en gecontroleerd blijven”. (https://clerfayt.brussels/nl/gemeentelijke-vzws). 

Op dit punt verduidelijken de parlementaire voorbereidingen bovendien dat “de toezichthoudende overheid te allen tijde alle akten van deze gemeentelijke vzw’s ter controle kan opvragen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht of bij wijze van steekproef) en dat in dat geval deze wel onderhevig zijn aan een eventuele toezichtsmaatregel. (Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, BHP, Doc. A-212, nr. 1, 2019-2020, p.3


Zie onze actua over het onderwerp: 

 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
06-10-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links