Brulocalis werft aan: een adviseur voor onze cel internationale samenwerking

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van Afrikaanse gemeenten via intergemeentelijke partnerschappen? Ben je geïnteresseerd in het coördineren van internationale projecten met lokaal bereik en in het delen van ervaringen?


Wij zoeken een:
ADVISEUR VOOR ONZE CEL INTERNATIONALE SAMENWERKING (M/V)
Contract van onbepaalde duur
Voltijds – snelle indiensttreding

De Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRULOCALIS (VSGB) is een vzw met als voornaamste taak de ondersteuning van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De vereniging bevordert in haar optreden de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect en brengt deze over. Als hoeder van de democratie benadrukt de vereniging de rol van de plaatselijke besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers en moedigt ze de betrokken spelers aan deel te nemen aan de besluitvorming.

De vereniging bestaat uit vijf diensten met uiteenlopende en transversale taken ter ondersteuning van haar leden, de gemeenten en de OCMW's. De vereniging is zowel hun studiebureau, als hun belangenbehartiger bij de gewestelijke en federale overheden. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de Brusselse gemeenten.


OPDRACHTEN EN TAKEN


Binnen de cel internationale samenwerking van de dienst Duurzame Stad van Brulocalis, bestaande uit 3 mensen, heeft de adviseur (m/v) als taak:
• Meewerken aan de programmering, uitvoering, de administratieve en financiële opvolging en de evaluatie van het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking;
• In het bijzonder de partnerschappen van Brusselse gemeenten met Marokkaanse en Congolese gemeenten opvolgen, coördineren, aansturen en administratief opvolgen;
• Opvolgings-, evaluatie- of programmeringstaken in de partnerlanden organiseren en begeleiden (gemiddeld één keer per jaar);
• Opvolgingstaken en uitwisselingsplatforms tussen de Brusselse en Afrikaanse partners in België en in de partnerlanden voorbereiden, organiseren en uitvoeren;
• Zorgen voor de zichtbaarheid van het internationale samenwerkingsprogramma door middel van communicatieacties;
• Adviseren en delen van expertise met onze leden;
• Deelnemen aan vergaderingen en er de standpunten van Brulocalis verdedigen en er de belangen van onze leden behartigen;
• Nota’s en adviezen over internationale samenwerking opmaken voor onze leden.

PROFIEL


• Diploma: Bachelor of Master;
• Iedere bijkomende opleiding in projectmanagement, theory of change, projectevaluatie, enz. is een troef;
• Ervaring: minimaal 5 jaar in een functie als beheerder van programma’s of projecten voor ontwikkelingssamenwerking.


KENNIS


Talenkennis
• Frans: gevorderde kennis zowel mondeling als schriftelijk;
• Nederlands: gemiddelde kennis zowel mondeling als schriftelijk;
• Engels: gemiddelde kennis zowel mondeling als schriftelijk.
Technische vaardigheden
• Ervaring in het beheren van internationale samenwerkingsprogramma’s en -projecten en het delen van ervaringen;
• Ervaring in budgetbeheer en financieel beheer van een samenwerkingsprogramma;
• Kennis van het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingskader;
• Goede spreek- en schrijfvaardigheden;
• Kennis van computerprogramma's (Microsoft Word, Excel, PowerPoint);
• Het kunnen gebruiken van tools of methodologieën met betrekking tot het beheer van een programma voor ontwikkelingssamenwerking wordt beschouwd als een troef (het logisch kader, IATI, theory of change, impactevaluatie, enz.);
• De vaardigheid om een groep aan te sturen en te bezielen;
• Kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerkingscontext en van de belangrijkste spelers op het vlak van plaatselijke ontwikkeling is een troef;
• Een goede kennis van het Belgisch institutioneel landschap, en met name van het Brussels, is een troef.PROCEDURE


Stuur uiterlijk vrijdag 30/10/2020 uw cv vergezeld van uw motivatiebrief naar hr@brulocalis.brussels.
Bij weerhouding van uw kandidatuur, plannen we op een later tijdstip een schriftelijke test en een mondeling gesprek.
VOORWAARDEN
Naast een aantrekkelijk basissalaris en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis:
• Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer;
• Hospitalisatieverzekering;
• Groepsverzekering;
• Maaltijdcheques;
• Een aantrekkelijke vakantieregeling;
• Een eindejaarspremie;
• Flexibele werktijden voor een goede werk-privébalans.


« Terug

Auteur

Marc de Meyer
Publicatiedatum
30-09-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links