Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt haar relance-en herontwikkelingsplan voor

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft op 7 juli haar relance- en herontwikkelingsplan voorgesteld waarmee zij een antwoord wil bieden op de coronapandemie, die de maatschappij en het leven van de Brusselaars, het welzijns- en gezondheidssysteem en de economie flink door elkaar heeft geschud.

Een stuurcomité met alle ministeriële kabinetten, gecoördineerd door het kabinet van Minister-President Rudi Vervoort, is al enkele weken bezig met de uitwerking van dat plan. Het moet een geleidelijke en veilige heropstart van alle activiteiten op korte, middellange en lange termijn mogelijk maken. Het is gebaseerd op een volledige diagnose van de sociaaleconomische, territoriale en ecologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens en na de coronacrisis.

De coronapandemie heeft de samenleving en het leven van de Brusselaar stevig door elkaar geschud. De Brusselse regering heeft daarom een relance- en herontwikkelingsplan klaar dat een antwoord moet bieden op de volgende vragen:

Hoe kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verbintenissen met betrekking tot de economische, sociale en ecologische transitie verder uitvoeren?
Hoe en volgens welk model kunnen we de optimale werking van het welzijns- en gezondheidssysteem garanderen?
Hoe kan de ruimtelijke inrichting van het stadsgewest hertekend worden, rekening houdend met de verschillende stadsfuncties zoals mobiliteit, huisvesting, voorzieningen, economische activiteiten, groene ruimten en recreatie?
Om de bovenvermelde uitdagingen aan te pakken, gaat de Brusselse regering te werk in vier fasen, waarvan de eerste al bezig is. Zo heeft zij al bijna 500 miljoen euro uitgetrokken voor dringende steunmaatregelen om de personen en bedrijven die zwaar getroffen zijn door de crisis, rechtstreeks hulp te bieden.

Onlangs heeft de regering het licht op groen gezet voor de tweede fase, waarin op korte termijn maatregelen met directe uitwerking genomen worden voor personen en bedrijven die overheidssteun nodig hebben. Daarnaast komen er ook dringende maatregelen om de leefomgeving van de Brusselaars tijdens de zomer te verbeteren.

In de laatste twee fases, die nog onderzocht worden, is het de bedoeling om zinvolle maatregelen te nemen ter ondersteuning van de koopkracht en van de activiteiten van de openbare en private sectoren teneinde de werkgelegenheid van de Brusselaars veilig te stellen. Daarnaast zijn ook herontwikkelingsmaatregelen gepland die erop gericht zijn de stedelijke ontwikkelings-, productie-, consumptie- en solidariteitsmodellen een nieuwe invulling te geven en zodoende veerkrachtiger te maken. Die relance- en herontwikkelingsmaatregelen worden na het overleg met – onder andere – de sociale partners nog verder verfijnd. Zij zullen, in voorkomend geval samen met andere maatregelen, deel uitmaken van het plan dat begin oktober samen met de begrotingsaanpassing moet worden ingediend.

Met dit plan versterkt de Brusselse regering de ambitie, die ze reeds vastgelegd had in haar algemene beleidsverklaring voor 2019-2024, om een strategie uit te tekenen waarmee zij de stad veerkrachtiger wil maken en een omschakeling van de economie wil bewerkstelligen.

Om een coherente aanpak te waarborgen, werd het plan geïntegreerd in de bestaande beleidsplannen, met name de strategie GO4Brussels 2030, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het Good Move-plan en het Lucht-, Klimaat- en Energieplan.

Tot slot heeft ook de Europese Unie een reeks maatregelen genomen naar aanleiding van de coronapandemie. Er worden een herstelplan en een nieuw voorstel voor een financieel kader van de EU verwacht. De Brusselse regering zal haar plan laten aansluiten op de Europese initiatieven die bedoeld zijn om de lidstaten te ondersteunen (o.a. Next Generation EU, de Green Deal, …). Daarnaast zal zij ook een maximale complementariteit tussen het federale, het gewestelijke en het lokale niveau nastreven.


Meer info


« Terug
Publicatiedatum
30-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links