Het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwenOp donderdag 16 juli 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, op voorstel van de staatssecretaris voor gelijke kansen, Nawal Ben Hamou, het eerste Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen goedgekeurd.

Het Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen is een antwoord op de noodzaak om geweld tegen vrouwen in Brussel te voorkomen en te bestrijden. Uit een onderzoek dat in 2016-2017 door equal.brussels werd uitgevoerd, blijkt dat meer dan één op de twee vrouwen tijdens haar leven ten minste één vorm van geweld van haar partner ondervindt. Dit percentage bereikt 86% voor seksuele intimidatie.

In de meest extreme gevallen kan geweld tegen vrouwen leiden tot vrouwenmoord. Het aantal gevallen in België wordt geschat op 30 tot 40 per jaar.

Het is een vaststelling die vraagt om concrete en gecoördineerde reacties om de slachtoffers te helpen, maar ook om de daders van dit soort daden aan te pakken.

Deze ambitie komt tot uiting in de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Regering. Daarenboven hebben alle Belgische beleidsniveaus op 14 maart 2014 het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, bekend als het Verdrag van Istanbul, geratificeerd. Dit verdrag “verzoekt de lidstaten van de Europese Unie om een doeltreffend, alomvattend en gecoördineerd nationaal beleid op te stellen en uit te voeren, met inbegrip van alle relevante maatregelen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die onder het toepassingsgebied van dit Verdrag vallen, en om een alomvattend antwoord te geven op geweld tegen vrouwen”.

Zo neemt de Brusselse Regering minder dan een jaar na haar aantreden haar verantwoordelijkheden op met een eerste plan 2020-2024, dat is opgedeeld in 56 concrete maatregelen, grotendeels geïnspireerd op de aanbevelingen van de sector en gedragen door alle Brusselse ministers en staatssecretarissen in het kader van hun bevoegdheden.

Meer info

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
28-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links