Brulocalis geeft advies ivm het voorontwerp van ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare wegGezien de raadpleging door de regering, heeft Brulocalis op 5 oktober een brief gestuurd naar minister Pascal SMET, belast met openbare werken voor de regio brussel, om hem ons standpunt mee te delen ivm met het voorontwerp van ordonnantie betreffende bouwplaatsen op de openbare weg.

Brulocalis verheugt zich erover dat de nieuwe ordonnantie binnenkort goedgekeurd wordt en sluit zich volledig aan bij de vooropgestelde doelstellingen. Het voorontwerp, dat opgesteld werd met de medewerking van de Coördinatiecommissie bouwplaatsen, zal zonder enige twijfel verbeteringen met zich meebrengen op het vlak van dematerialisering, informatie in real-time en globaal overzicht.

Toch merkt Brulocalis op dat sommige aspecten nog verduidelijkt moeten worden. In het bijzonder betreffende de bevoegdheden van de burgemeester ivm het gebruik van de openbare weg.

Wat betreft de opstelling van de uitvoeringsbesluiten zijn wij van oordeel dat er niet enkel binnen de Commissie overleg gepleegd zou moeten worden, maar dat dit verruimd dient te worden tot alle gemeenten, van bij het begin van dit beslissingsproces. Aangezien de gemeenten eerstelijnsbetrokkenen zijn, vragen zij ook om nauw betrokken te worden bij de opstelling van het ontwerp van ordonnantie.

Meer info
« Terug

Auteur

Vincent DEWEZ
Publicatiedatum
18-10-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links