Dringende beslissing gevraagd over het stemsysteem voor de volgende verkiezingen

De VSGB vraagt de Brusselse regering en de federale overheid om, in overleg met de gemeenten, spoedig te beslissen hoe de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 - en vervolgens ook de verkiezingen van mei 2019 - zullen verlopen.

Het Gewest moet spoedig een stemsysteem kiezen


In het Brussels Gewest wordt sinds 1994 elektronisch gestemd, wat steeds snel en betrouwbare resultaten opleverde. Inmiddels is het materiaal echter verouderd en bij de recentste verkiezingen trof een ernstig informaticaprobleem zowat 2.000 voorkeurstemmen in een Brussels kanton.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2018. De organisatie is in handen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aansluitend zullen opnieuw regionale en federale verkiezingen plaatsvinden in 2019. Hetzelfde systeem zal dan ook gebruikt worden, aangezien het materieel onmogelijk is om binnen het jaar over te stappen. Als er geopteerd wordt voor een elektronische stembusgang, moet het machinepark en de dragers niet alleen vervangen maar ook uitgebreid worden om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei.

Daarom moet er nu al nagedacht worden over het kiessysteem en VSGB-voorzitter Marc Cools vraagt een dringende beslissing, zodat de gemeenten hun procedures kunnen opstarten. Als die beslissing uitgesteld wordt, kunnen de gemeenten uiteindelijk genoopt worden terug te keren naar een papieren stembusgang.

Voor een betrouwbare en gevalideerde elektronische stemming


De VSGB pleit voor een elektronisch stemsysteem op voorwaarde dat de resultaten betrouwbaar zijn en de validering ervan gewaarborgd kan worden. Als we terugkeren naar de stemming op papier – die voordelen biedt op het vlak van democratische controle – zouden bijkomende lokalen nodig zijn voor de tellingen, de urnen en de stemhokjes. Dat systeem is trager, want stembureaus moeten langer open blijven en er moeten meer mensen gemobiliseerd worden, een aantal dat proportioneel nog stijgt als er verschillende stemmingen tegelijk plaatsvinden. Bovendien is papieren stemming niet minder beschermd tegen fraude dan elektronisch stemmen. Voor de VSGB moet de voorkeur uitgaan naar het elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk dat gebruikt werd in twee Brusselse gemeenten en in Vlaanderen bij de recentste verkiezingen.

Federaal en Gewest moeten financiële steun bieden


Het is ondenkbaar dat de gemeenten alle kosten van de verkiezingen die het lokaal kader overstijgen, zelf moeten dragen. Daarom wijst de VSGB op de financiële aansprakelijkheid van het Brussels Gewest en de federale overheid.

Bovendien vraagt de VSGB te zoeken naar alternatieven voor de aankoop van het materiaal en roept ze op om de voordelen van leasing te onderzoeken, zowel op het vlak van vernieuwing van het materiaal als afschrijving van de uitgaven en besparing op opslagruimte.

De VSGB keurt het systeem van “controleur-gecontroleerde” af en vraagt een duidelijke scheiding tussen die twee taken. De firma die de informatica ondersteuning aanbiedt, mag niet tegelijk de controles uitvoeren. De VSGB stelt ook dat een politieke assemblee (federaal en gewestparlement) de verkiezing van haar leden niet zelf kan valideren. Dat zou de taak van een onafhankelijke instantie moeten zijn, wat het vertrouwen van de burger in zijn instellingen moet versterken.

Zie ook

« Terug

Auteur

Vincent DEWEZ
Publicatiedatum
28-04-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links