Elektronisch sociaal verslag: de Federaties van OCMW's zijn gekant tegen het project

De drie Federaties van OCMW's hebben gemeld dat ze niet akkoord gaan met de plannen, in een gemeenschappelijke brief naar staatssecretaris voor Migratie en Maatschappelijke Integratie.

De POD Maatschappelijke Integratie werkt momenteel aan het project van het “elektronisch sociaal verslag”, dat bestaat in de geïnformatiseerde uitwisseling van gegevens over elke steunaanvrager tussen OCMW's. Deze informatie zou uitgewisseld worden via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en zou het mogelijk maken voor elke betrokkene een historiek over 5 jaar op te stellen.

Actie van de VSGB

De Federaties van OCMW's van de VSGB, de UVCW en de VVSG hebben op 4 juli gereageerd in een brief aan staatssecretaris voor Migratie en Maatschappelijke Integratie Maggie De Block.

Advies van de Afdeling OCMW

De OCMW's en de drie Federaties van OCMW's steunen weliswaar de geïnformatiseerde uitwisseling van objectieve gegevens tussen OCMW's, maar kunnen ze zich niet aansluiten bij het project van het elektronisch sociaal verslag om verschillende redenen, waaronder de 3 volgende:

  1. Ten eerste leveren de gegevens die uitgewisseld zouden worden, slechts een kleine meerwaarde voor het onderzoek van de behoeftigheid van de aanvrager.
  2. Ten tweede beschouwen de OCMW's het project niet als prioritair en zouden er aanzienlijke technische aanpassingen doorgevoerd moeten worden aan de gebruikte sociale applicaties.
  3. Ten derde vrezen de OCMW's dat de via dit project uitgewisselde gegevens op termijn gecontroleerd zullen worden door de inspectiedienst van de POD MI en gebruikt zullen worden als motief voor sancties voor de OCMW's die deze voorziening niet gebruiken.

Info

Download de brief van 4 juli 2014 aan de staatssecretaris voor Migratie en Maatschappelijke Integratie
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
04-07-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links