Gemeentelijke fiscale autonomie geldt ook voor gsm-antennes

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) is verbaasd over het arrest van het Brusselse Hof van Beroep van 5 september jl. (gemeente Oudergem vs Belgacom), dat de heffingen van de gemeente met betrekking tot antennes nietig verklaart.

Overzicht van de feiten

  • De gemeenten heffen al jaren belastingen op gsm-infrastructuren (antennes, masten, …).
  • De operatoren betwisten die heffingen stelselmatig voor de rechtbank, met als argument o.a. dat zij een openbare dienst verlenen. Toch – zoals VSGB-voorzitter Marc Cools aanstipt – herinnert de Vereniging van de Brusselse Gemeenten eraan dat “de sector van de bedrijven voor mobiele telecommunicatie een zeer concurrentiële sector is, met operatoren waarvan een groot deel van het kapitaal in handen is van buitenlandse investeerders. De verwijzing naar de openbare dienst die de operatoren verlenen, en waarop het Hof van Beroep de aandacht vestigt, is in dat opzicht niet overtuigend.”
  • Het arrest van 5 september lijkt op het eerste gezicht gelijk te geven aan de operatoren,
maar …

De heffingen zijn wettelijk!

Zowel de Raad van State, het Grondwettelijk Hof als het Europees Hof van Justitie stelden in het verleden dat de gemeenten – overeenkomstig de fiscale autonomie die hun door de Grondwet gewaarborgd wordt – het recht hebben om belastingen te heffen op bepaalde telecommunicatie-infrastructuren. Die mogelijkheid werd overigens recent bekrachtigd door het antwoord op een prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof (arrest van 15.12.2011, nr 189/2011).

Het nieuwe arrest wijkt dus af van de gevestigde rechtspraak. “Ook al halen de operatoren hier en daar een overwinning bij de rechtbank, de basis van het principe van de taxeerbaarheid van de infrastructuren voor mobilofonie, en dus ook de operatoren, komt geenszins in het gedrang. De gemeenten mogen dus wel degelijk heffingen invoeren!”

Overheid: haal de twijfel weg

De Vereniging wijst erop dat als de operatoren weerstand blijven bieden, de federale (fiscale autonomie van de gemeenten) en regionale (toezicht op de gemeentefinanciën) overheid alle twijfels moeten wegwerken omtrent de vraag of de gemeenten het recht hebben om dergelijke heffingen te doen. Die kwestie is uiterst belangrijk voor het evenwicht van de gemeentefinanciën, maar het is ook een kwestie van billijkheid als we zien welke hoge opbrengst dit soort activiteit teweegbrengt. “De Vereniging heeft steeds gepleit en zal dat ook blijven doen - ondermeer aan de hand van haar federale en regionale memorandums - voor maatregelen ter vrijwaring van de openbare dienstverlening. Die diensten vergen immers een billijke financiering. In dat opzicht is het vanzelfsprekend dat de gemeenten over de mogelijkheid moeten beschikken om infrastructuren voor mobiele telefonie te belasten.”
« Terug

Auteur

Marc COOLS
Publicatiedatum
19-09-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links