Alle nieuwsberichten

[Ruimtelijke ordening]

Voorbereiding van de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid

Een eerste ontwerp van actieplan werd op 9 februari voorgesteld aan de Conferentie van Burgemeesters en op 28 februari aan ... [16.03.2011] AVCB

De Mobiliteitscel in volle actie

Ontmoeting van de mobiliteitsadviseurs ivm het fietsbeleid, vorming "fietsers en het verkeersreglement", voorbereiding van ... [19.11.2010] AVCB

Stille kinderweiden: enquête

De VSGB heeft navraag gedaan welke Brusselse gemeenten reeds strooiweiden aangelegd hebben voor de as van levenloos geboren ... [19.11.2010] AVCB

Kadastraal percelenplan en kadastrale legger via Urbain

[05.08.2010] -

Manifest voor het Belgisch EU-voorzitterschap

De Verenigingen van Steden en Gemeenten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben een manifest geschreven ter attentie van ... [19.07.2010] AVCB

Openbare onderzoeken : veranderingen vanaf 15 juli 2010

De Regering preciseert de modaliteiten van bekendmaking van de axonometrie voor bepaalde projecten en verplicht de gemeente ... [30.06.2010] -

Wil men het Grootstedenbeleid al afschaffen ?

De VSGB vraagt aan de regering erover te waken dat de betrokken gemeenten de nodige financiële middelen zouden krijgen voor ... [22.06.2010] AVCB

Grootstedenbeleid: dotatie behouden

Dankzij de Vereniging blijft de dotatie voor 2010 dezelfde als vorig jaar. [23.03.2010] AVCB

Impact van de bevolkingsgroei op het aantal scholieren in Brussel

Uit een gewestelijke studie blijkt dat er binnen de 5 jaar 79 nieuwe scholen zouden moeten komen om het hoofd te bieden aan ... [23.03.2010] -

Vervuilde bodems : advies aan de Regering

ontwerp van ordonnantie [25.01.2008] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links