Alle nieuwsberichten

[Ruimtelijke ordening]

Gewestelijk Plan Duurzame Ontwikkeling: VSGB vraagt raadpleging gemeenten

Naar aanleiding van een bezoek van de adviseur van de minister-president vroeg de VSGB de gemeenten de kans te geven hun ... [19.12.2011] AVCB

Stedenbouw: binnenkort vulgariserende fiches voor particulieren?

De Vereniging heeft een ontmoeting georganiseerd met alle betrokken partijen. [17.11.2011] AVCB

Vervuilde bodem: wanneer komt de inventaris?

De VSGB schrijft naar de minister voor Leefmilieu. [14.11.2011] AVCB

Week van de Lokale Democratie in Brussel: meer dan 100 activiteiten

Europese Week van de Lokale Democratie: het volledige programma is bekend [29.09.2011] AVCB

MIVB en de gemeenten - ontmoeting

Uiteenzetting van MIVB-directeur Alain Flausch op onze AV [27.07.2011] AVCB

Brusselse gemeenten denken na over openbaar vervoer en klagen impasse op federaal niveau aan

De VSGB hield vandaag haar jaarlijkse Algemene Vergadering. [15.06.2011] AVCB

Europese Week van de Lokale Democratie 2011

De editie 2011 van de Europese Week van de Lokale democratie zal plaatsvinden van 10 tot 16 oktober en zal draaien rond de ... [31.05.2011] AVCB

Handelingen en werken van geringe omvang - wijziging van het besluit

nieuwe bepalingen betreffende beschermde onroerende goederen en infrastructuren voor telecommunicatie [31.05.2011] -

Staten-generaal van de verkeersveiligheid in het Brussels Gewest

[17.05.2011] AVCB

Voorbereiding van de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid

Een eerste ontwerp van actieplan werd op 9 februari voorgesteld aan de Conferentie van Burgemeesters en op 28 februari aan ... [16.03.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links