Alle nieuwsberichten

[Duurzame ontwikkeling]

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Burgemeestersconvenant voor het klimaat en Europese projecten

Op 16 oktober 2014 traden 100 Europese steden in Brussel toe tot Mayors Adapt, het burgemeestersconvenant voor de aanpassing ... [16.10.2014] -

Smart Cities: commitments op Europees niveau

De Europese Commissie nodigt de Europese steden uit om zich te engageren voor het tot stand brengen van Smart Cities (deadline ... [21.05.2014] -

Agenda Iris 21 - colloquium "Samen voor een duurzaam Brussel"

[05.11.2013] AVCB

Voorstelling van de Europese Week van de Afvalvermindering 2013

Documentatie nu beschikbaar. [25.09.2013] AVCB

Nieuwe kandidatuur van VSGB voor ecodynamisch label

Begin juni diende de Vereniging een dossier in voor de vernieuwing van haar label ecodynamische onderneming. [08.07.2013] AVCB

Activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling uit het najaar

Een niet exhaustief overzicht van de activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling van het voorbije najaar. [21.01.2013] AVCB

De natuur in Brussel: een goed plan!

Met de medewerking van allerlei instanties, waaronder de gemeenten, stelt het Gewest een oriëntatie- en programmatieplan ... [20.09.2012] -

Alliantie Werkgelegenheid - Leefmilieu: de VSGB doet mee!

[06.07.2012] AVCB

Duurzame ontwikkeling: actie troef

Het voorbije trimester was goed gevuld voor het Forum voor Duurzame Ontwikkeling, dat heel wat activiteiten bijwoonde of ... [21.06.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links