Alle nieuwsberichten

[Duurzame ontwikkeling]

Smart Cities: commitments op Europees niveau

De Europese Commissie nodigt de Europese steden uit om zich te engageren voor het tot stand brengen van Smart Cities (deadline ... [21.05.2014] -

Agenda Iris 21 - colloquium "Samen voor een duurzaam Brussel"

[05.11.2013] AVCB

Voorstelling van de Europese Week van de Afvalvermindering 2013

Documentatie nu beschikbaar. [25.09.2013] AVCB

Nieuwe kandidatuur van VSGB voor ecodynamisch label

Begin juni diende de Vereniging een dossier in voor de vernieuwing van haar label ecodynamische onderneming. [08.07.2013] AVCB

Activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling uit het najaar

Een niet exhaustief overzicht van de activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling van het voorbije najaar. [21.01.2013] AVCB

De natuur in Brussel: een goed plan!

Met de medewerking van allerlei instanties, waaronder de gemeenten, stelt het Gewest een oriëntatie- en programmatieplan ... [20.09.2012] -

Alliantie Werkgelegenheid - Leefmilieu: de VSGB doet mee!

[06.07.2012] AVCB

Duurzame ontwikkeling: actie troef

Het voorbije trimester was goed gevuld voor het Forum voor Duurzame Ontwikkeling, dat heel wat activiteiten bijwoonde of ... [21.06.2012] AVCB

Gewestelijk Plan Duurzame Ontwikkeling: VSGB vraagt raadpleging gemeenten

Naar aanleiding van een bezoek van de adviseur van de minister-president vroeg de VSGB de gemeenten de kans te geven hun ... [19.12.2011] AVCB

Week van de Lokale Democratie in Brussel: meer dan 100 activiteiten

Europese Week van de Lokale Democratie: het volledige programma is bekend [29.09.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links