Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Good Food kantines - 7 nieuwe gelabelde kantines!

[29.01.2019] -

De eisen van de OCMW's voor een menswaardig leven voor iedereen, tegen 2024

Enkele maanden voor de verkiezingen van 26 mei 2019 hebben de Federaties van OCMW's van de 3 verenigingen van steden en gemeenten ... [22.01.2019] CPAS

Sectoraal akkoord politie: de 3 verenigingen weigeren meerkosten te dragen

De federale regering heeft een sectoraal akkoord gesloten met de politievakbonden. Het zouden echter de politiezones zijn ... [08.01.2019] AVCB

Hervorming BWRO (CoBAT): meer middelen nodig voor diensten stedenbouw

[21.12.2018] -

Nieuwe gemeentelijke bestuursperiode: vaststelling bezoldiging verkozenen

De nieuw opgerichte gemeenteraden moeten een algemene beslissing nemen over de bezoldiging van hun mandatarissen in de maand ... [20.12.2018] -

Lokale mandatarissen: mandatenaangifte binnen maand na eedaflegging

Alle lokale verkozenen zijn voortaan onderworpen aan een belangrijke verplichting aan het begin van hun mandaat: het indienen ... [17.12.2018] -

Oproep tot kandidaatstelling - 14de editie van de Belgische Energie- en Milieuprijs

Belgische Energie-en Milieuprijs 2019. [11.12.2018] -

Schrapping quota ziektedagen – Verenigingen schrijven naar minister

In een gezamenlijke brief van 28 november kaartten de drie Verenigingen van steden en gemeenten (Brulocalis, VVSG en UVCW) ... [10.12.2018] AVCB

Installatie van de organen – uittreksel uit de "Gids van de lokale mandataris"

Handleiding voor nieuwe verkozenen: 100 bladzijden om de gemeente te doorgronden [28.11.2018] AVCB

Verkiezing en installatie van de politieraadsleden in de meergemeentepolitiezones

[16.11.2018] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links