Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Brulocalis spreekt de FOD Volksgezondheid aan over de werking van de Medex

Brulocalis en haar zusterverenigingen hebben een brief gestuurd naar de OD Volksgenzondheid, bevoegd voor de Medex, om hem ... [22.05.2019] -

Algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s 2019-2021

De Brusselse regerging heeft aan de gemeenten en de OCMW’s hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s ... [21.05.2019] -

EU-begroting: 100 miljoen euro extra voor onderzoek en mobiliteitsprogramma's voor studenten in 2019

[15.05.2019] -

Wachttijden medische examens: de verenigingen interpelleren Medex

De 3 vereniginen Steden en Gemeenten hebben een brief naar de Minister van Volksgezondheid en aan Medex verstuurd met als ... [03.04.2019] -

La Banque de Données des Actes de l'État Civil (BAEC) – Lancement graduel à partir du 31 mars 2019

Info du SPF Justice & SPF Intérieur [02.04.2019] -

Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) – Go-live op 31 maart 2019

[28.03.2019] -

Hervorming BWRO: tweede fase inwerkingtreding uitgesteld tot 1 september 2019

De regering heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van bepaalde delen van de laatste hervorming van het Brussel Wetboek ... [28.03.2019] -

e-Procurement - nieuwe omzendbrief voor snelle en efficiënte overheidsopdrachten

De omzendbrief van 16 januari 2019 vervangt de gewestelijke circulaire van 2 oktober 2017 betreffende het gebruik van e-Procurement-applicaties ... [25.03.2019] -

Strijd tegen terrorisme mag beroepsgeheim niet op de helling zetten

Op 14 maart heeft het Grondwettelijk Hof, naar aanleiding van de vordering van 23 verzoekers [i], de verplichte opheffing ... [15.03.2019] CPAS

Lokale sportactie

De Franse Gemeenschap heeft een nieuw decreet goedgekeurd ivm subsidies voor de organisatie van sportmodules en -programma's ... [15.03.2019] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links