Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

[Covid-19] De organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Op 19 mei 2020 heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit aangenomen over de organisatie ... [29.05.2020] AVCB

[Covid-19] Opschorting van de termijnen (update)

[28.05.2020] AVCB

Modaliteiten voor de registratie van de verklaringen van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

De Cel “Organen, Embryo’s en Bioethiek” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft naar ... [27.05.2020] AVCB

[Covid-19] Omzendbrief van het College van procureurs-generaal (Update)

[UPDATE 25.05.2020] Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk ... [26.05.2020] AVCB

[Covid-19] Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Het Overlegcomité is vandaag, vrijdag 22 mei, bijeengekomen met de leden van de expertengroep over de exitstrategie (GEES) ... [26.05.2020] -

[Covid-19] Het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart van de openbare markten

We publiceren hieronder de omzendbrief van 14 mei 2020 van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse ... [25.05.2020] -

Klimaatactie : projectoproep 2020 voor Brusselse gemeenten en OCMW’s

Ondanks de moeilijke omstandigheden lanceert Leefmilieu Brussel toch zijn jaarlijkse projectoproep voor Brusselse gemeenten ... [19.05.2020] -

Een mobiliteitsproject in uw gemeente? Denk aan de projectoproep "Duurzame mobiliteit"

Goed nieuws. Er zijn extra data voor de indiening van projecten vastgesteld. [18.05.2020] AVCB

[Covid-19] Werking van de gemeenteorganen in noodsituaties (Update)

Verlenging van de maatregelen met 60 dagen vanaf 15 mei [15.05.2020] AVCB

[Covid-19] Sector van de buitenschoolse opvang vraagt hulp uit het noodfonds

Achtentwintig organisaties, waaronder Brulocalis en UVCW, hebben op 13 mei 2020 een e-mail gestuurd naar mevrouw Benedicte ... [13.05.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links