Thematische vormingssessie voor nieuwe mandatarissen: Europese projecten en subsidiebeheer (presentaties)

Op 11 februari 2019 organiseerde Brulocalis en de intergemeentelijke werkgroep Subsidies een thematische vorming betreffende subsidiebeheer in de gemeenten en Europese projecten.
Deze sessie had verschillende doelstellingen:
1. Bewustmaking voor actuele thema's en uitdagingen
2. Informatie verschaffen over bestaande programma's en subsidies, mogelijke financieringsbronnen
3. Aandachtspunten van de gemeenten in verschillende domeinen aanstippen voor de komende maanden en jaren
4. Kennismaken met Brulocalis (bijstand, advies, ondersteuning, methodologie, ...)
5. Netwerken met andere gemeenten en gewestelijke partners

Op deze pagina vindt u verschillende presentaties van deze infosessie.


1. Inleiding - Schets van de opdrachten van Brulocalis, Corinne François, Brulocalis
    Klik hier

2. Europese projecten voor mijn gemeente, Davide Lanzillotti, Brulocalis
    Klik hier

3. Urbinat, Horizon 2020 (programma voor onderzoek en innovatie), Sassia Lettoun, stad Brussel
    Klik hier (enkel in het Frans)

4. Werkgroep Subsidies: Historiek van het netwerk en doelstellingen 2019, gemeente Schaarbeek
    Klik hier (enkel in het Frans)

5. Het "Scholenplan", een goed praktijkvoorbeeld uit Schaarbeek
    Klik hier (enkel in het Frans)

6. WGS 2019, rondetafel - Structuur - vaststellingen en denkoefening
    Klik hier (enkel in het Frans)


« Terug

Auteur(s)

Davide LANZILLOTTI
Laatste update
01-03-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links