Europese fondsen voor energie & klimaat


Verschillende Brusselse gemeenten riepen de Europese en gewestelijke overheden op om de lokale besturen nog meer te ondersteunen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Deze tabel biedt een overzicht van de verschillende mogelijke financieringsmaatregelen om Europese projecten inzake energie en klimaat tot stand te brengen. Hyperlinks verwijzen naar nadere inlichtingen in de fiches uit de gegevensbank Subsidies van Brulocalis (bijgewerkt voor elke projectoproep).

Doelgroep : schepenen en contactpunten van de werkgroep Europa, schepenen en ambtenaren voor energie en duurzame ontwikkeling, coördinatoren Agenda 21.

Projecttype

Europese programma

Projectoproep

 Informatie, bewustmakings en verspreidingsprojecten

LIFE 

Klimaatgovernance en informatie

Infrastructuur

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

BENEFIC 

Uitwisseling van praktijkvoorbeelden en knowhow

URBACT III

URBACT – Actie-Planning netwerken

LIFE  

 

Proefprojecten

(financiering van infrastructuren
mogelijk onder voorwaarden)

EFRO 

Urban innovative actions

(open oproep)

Horizon 2020  

Smart Cities and Communities

(open oproep)

INTERREG NOORDWEST_EUROPA 

Laatste oproep

 LIFE  

 

Aanpassing aan de klimaatverandering

Mitigatie van de klimaatverandering

Zoals uitgelegd in een bericht op de website van Brulocalis kan deelname aan het Burgemeesters-convenant de zichtbaarheid van de uitvoering van strategieën voor lokale duurzame ontwikkeling ondersteunen en verhogen. Hoewel de toetreding tot het convenant niet automatisch toegang geeft tot Europese financiering, kan het wel meer geloofwaardigheid geven aan een kandidatuursdossier voor een EU-subsidie. Het Europees netwerk en de knowhow die de gemeente ontwikkelt door deelname aan de convenanten, kunnen ook het opstellen van het dossier vergemakkelijken. Toetreden tot het Burgemeestersconvenant houdt in dat er een koolstofbalans opgemaakt wordt en ook een ‘actieplan voor duurzame energie’ (Sustainable Energie Action Plan, SEAP, in het Engels), voortaan ‘actieplan voor duurzame energie en klimaat’ genaamd (SECAP in het Engels).

 « Terug

Auteur(s)

Davide Lanzillotti
Laatste update
20-09-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links