Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975

KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (gecoördineerd en tweetalig)


Laatste wijzigingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het verkeersreglement gewijzigd:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.07.2018 betr. de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2018). Inforum: 323308.

De controlebeambten belast met een mandaat van gerechtelijke politie en behorende tot het operationele kader van de federale of lokale politie of van de inspectie van de technische controle, zijn belast met het uitvoeren van technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland zijn ingeschreven. De modaliteiten van deze controles worden door dit besluit bepaald.

Het huidige besluit zet Richtlijn 2014/47/EU van 03.04.2014 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG.

De in dit besluit beoogde technische controles langs de weg hebben betrekking op de volgende voertuigcategorieën:

  • motorvoertuigen die in eerste instantie voor het vervoer van personen en hun bagage zijn ontworpen en gebouwd en waarvan het aantal zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, meer dan acht bedraagt, voertuigcategorieën M 2 en M 3;
  • motorvoertuigen die in eerste instantie voor het vervoer van goederen zijn ontworpen en gebouwd, voertuigcategorieën N 2 en N 3;
  • aanhangwagens die in eerste instantie voor het vervoer van goederen of personen zijn ontworpen en gebouwd, alsook voor het huisvesten van personen, en waarvan de maximummassa meer dan 3,5 ton bedraagt, voertuigcategorieën O 3 en O 4;
  • motorvoertuigen die in eerste instantie voor het vervoer van goederen zijn ontworpen en gebouwd, voertuigcategorie N 1;
  • de landbouw- of bostrekkers van categorie T met een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/u.

Worden gewijzigd:

  • KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (art. 45bis opgeheven);
  • KB 01.09.2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (art. 3, 5 en bijlage 2 gewijzigd.)
  • Het KB 01.09.2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland wordt opgeheven met uitzondering van zijn art. 5, waarvan de opheffing wordt uitgesteld tot 01.01.2021.

VerkeersreglementWij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van het koninklijk besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit, ook wel het “verkeersreglement” genoemd, stelt de regels vast die de weggebruikers moeten naleven op de openbare weg.

Het is echter niet alleen een leidraad voor de weggebruiker. Inderdaad, verschillende artikels van dit reglement zijn ook van toepassing voor de wegbeheerders en de gemeentebesturen (bv. plaatsing van verkeersborden, afgifte van werfvergunningen).


De artikels 1, 2 en 3 van dit KB werden uitvoerig voorzien van commentaar.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.


Zie ook op deze website ons brochure over de nieuwe verkeersregels.


« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
05-09-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links