Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975

KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (gecoördineerd en tweetalig)


Laatste wijzigingen

Koninklijk Besluit van 16.09.2019 wijz. KB 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2019). Inforum: 332061.

Dit besluit bevat verschillende bepalingen betreffende de (openings- en sluitingsvoertuigen van de) wielerwedstrijden. Het voorziet onder andere dat de signaalgevers, die worden aangewezen door de organisatoren van wielerwedstrijden en van niet-gemotoriseerde sportwedstrijden en die door elke betrokken burgemeester nodig worden geacht voor het verzekeren van de veiligheid, niet meer gemachtigd moeten zijn door de burgemeester.

Het openings- en sluitingsvoertuig van de wielerwedstrijden zoals bepaald in het KB 28.06.2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden mogen één of twee oranje-gele knipperlichten voeren die zo geplaatst zijn dat zij in alle richtingen zichtbaar zijn. Deze oranje-gele knipperlichten moeten tijdens de wielerwedstrijd gebruikt worden.

De organisatoren van wielerwedstrijden en van niet gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities wijzen de signaalgevers aan die elke betrokken burgemeester nodig acht voor het verzekeren van de veiligheid op de plaatsen welke hij op het parcours aangeeft. Dit besluit bepaalt dat deze signaalgevers niet meer gemachtigd moeten zijn door de burgemeester.

Dit besluit regelt het aan te nemen gedrag tegenover de deelnemers aan een wielerwedstrijd.

Voortaan zijn art. 9.1.2 (betreffende het berijdbaar fietspad) en 43 (betreffende de fietsers en bromfietsers) van de Wegcode van toepassing op de deelnemers aan de wielerwedstrijden.

Worden gewijzigd:

  • Het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wijziging van art. 32.2 en 59.19, opheffing van art. 41.2 en 59.9 en nieuwe art. 40quater). 
Verkeersreglement
Wij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van het koninklijk besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit, ook wel het “verkeersreglement” genoemd, stelt de regels vast die de weggebruikers moeten naleven op de openbare weg.

Het is echter niet alleen een leidraad voor de weggebruiker. Inderdaad, verschillende artikels van dit reglement zijn ook van toepassing voor de wegbeheerders en de gemeentebesturen (bv. plaatsing van verkeersborden, afgifte van werfvergunningen).


De artikels 1, 2 en 3 van dit KB werden uitvoerig voorzien van commentaar.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.


Zie ook op deze website ons brochure over de nieuwe verkeersregels.


« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
24-10-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links