5 miljoen euro voor statutarisering van personeel van Brusselse lokale besturen

Het Gewest zal 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen 1 januari en 31 december 2016. Het besluit van de Brusselse regering van 16 juni verscheen zopas in het Belgisch Staatsblad.

Zoals elk jaar neemt de gegevensbank Subsidies van Brulocalis de voorwaarden op die vastgelegd werden in het besluit van de Brusselse regering ter bevordering van de statutarisering (cf. fiche statuteringsbeleid bij de plaatselijke besturen).

Dit jaar zal het Gewest 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen 1 januari en 31 december 2016. Het besluit van de Brusselse regering van 16 juni verscheen zopas in het Belgisch Staatsblad.

Duwtje in de rug voor statutarisering


In 2015 stelden de Brusselse gemeenten en OCMW's 30.642 personen te werk, zijnde zowat 5 % van de loontrekkenden in het Gewest en meer dan een kwart van de tewerkstelling bij de overheid. In 10 jaar (2005-2015) is het personeelsaantal met 18,91 % gestegen en die stijging is vooral te danken aan de OCMW's: in die periode ging hun personeelsaantal van 7.867 naar 10.765, goed voor een stijging met 36,83 %. Maar het percentage statutairen daalde van 35 naar 28 %.Bron: DIBISS

Het zijn vooral de OCMW's waar het aandeel statutairen daalt, meer bepaald van 20 % (in 2005) naar 16 % (in 2015), terwijl we bij de gemeenten slechts een daling van 2 % vaststellen (van 42 % naar 40 %).

Wie kan aanspraak maken op de subsidie?


Ieder Brussels lokaal bestuur kan van de maatregel gebruik maken: gemeenten, OCMW's, verenigingen gevormd volgens "hoofdstuk XII" van de organieke OCMW-wet, ziekenhuizen en de Berg van Barmhartigheid. De aanvraag moet ingediend te worden bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de bewijsstukken moeten uiterlijk op 31 maart 2017 ingediend worden, volgens de modaliteiten vastgelegd in het vermelde besluit.
« Terug

Auteur

Leopoldina CACCIA DOMINIONI
Publicatiedatum
04-10-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links