Blijvende vrijwaringsmaatregelen voor de rusthuizen noodzakelijk

Onbegrijpelijk gebrek aan budgettaire ruimte voor 2021. Schadelijke opschorting van de preventieve screening.

  1. De Brusselse regering heeft tijdens de eerste golf belangrijke ondersteunende maatregelen genomen voor de rusthuizen. We moeten vaststellen dat de rusthuizen nog altijd kampen met lege kamers. De tweede golf brengt nieuwe kosten met zich mee: interims moeten aangeworven worden, er zijn de vervangingscontracten, materiaal en gel moeten aangekocht worden, … Vooral het ziekteverzuim bij het personeel stijgt als gevolg van de veelvuldige quarantainecertificaten. Elke onbezette kamer houdt ook een verlies van ongeveer 100 euro per dag in.

    In dat opzicht moeten de vrijwaringsmaatregelen behouden blijven. Dat betekent blijvende steunmaatregelen, een compensatie voor de extra kosten als gevolg van de tweede golf en een compensatie voor elke verloren facturatiedag.


  2. Op 27 oktober hebben we met verbazing vernomen dat het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een nulgroei wil in de begroting 2021 van Iriscare. Het Algemeen Comité van Iriscare heeft een negatieve stemming uitgebracht. Het dossier wordt terug naar het Verenigd College gestuurd, dat hierin een beslissing zal nemen.

    Voor de coronacrisis werden al heel wat behoeften van de sector niet ingevuld. Vandaag zijn ze dat nog steeds niet. Het wordt almaar duidelijker dat we nog maanden, zo niet jaren met het coronavirus zullen moeten leven. Het gebrek aan budgettaire ruimte voor 2021 is hierbij qua volksgezondheid kortzichtig en onbegrijpelijk. Het staat in schril contrast met de aangekondigde nieuwe investeringen in de gezondheidszorg. Dit is voor het zorgpersoneel een regelrechte kaakslag.

    Om “beter te doen” moeten de gewestelijke inspanningen meegaan met de federale. Een groei van 2,5% lijkt ons dan ook een must.


  3. Op 19 oktober heeft de interministeriële gezondheidsconferentie de teststrategie aangepast. Preventieve screening wordt tot 15 november opgeschort. Terwijl het aantal Covid-broeihaarden niet meer bij te houden is, heeft men in de rusthuizen de rookmelders uitgeschakeld. De beslissing om preventieve testen in rusthuizen op te schorten is hierbij wenselijk noch verantwoordelijk.
We hebben vernomen dat het Gewest snelle antigeentesten zal bestellen. Wij verwelkomen dit initiatief met een open en constructieve geest. 

Deze teststrategiekeuze roept evenwel operationele vragen op.
« Terug

Auteur

Jean-Marc Rombeaux
Publicatiedatum
29-10-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links