"Vooruit met de wijk": een burgerprojectoproep

Wilt u iets doen samen met de buurtbewoners? Werk dan een project uit en geef uw wijk een nieuwe adem! Leefmilieu Brussel ondersteunt duurzame collectieve burgerinitiatieven. Projecten geselecteerd in het kader van de oproep "Vooruit met de wijk" kunnen in aanmerking komen voor begeleiding en financiële steun tot € 15.000.

Diverse projecten voor een duurzamere wijk


In 2016 heeft Brussel Leefmilieu zijn burgerprojectoproepen samengebracht via de overkoepelende oproep "Vooruit met de wijk". Elk jaar wordt burgercollectieven gevraagd om een duurzaam project voor te stellen dat ze binnen hun wijk wensen te ontwikkelen. Dit rond diverse thema's zoals duurzame voeding (waaronder de collectieve moestuinen), groene wijken, zero afval en buurtcompostering. Een dynamiek die erop gericht is om de levenskwaliteit binnen een wijk te verbeteren door onder elkaar competenties uit te wisselen. Deze acties, gedragen door de Brusselaars, willen het milieu en de gezondheid van de inwoners beschermen. Ze dragen bij tot een meer gezellige wijk waarbij wordt tegemoetgekomen aan duurzame doelstellingen, zoals bijvoorbeeld:

  • Bieden van meer Good Food, seizoensgebonden, lokale en evenwichtige voeding via projecten rond culinaire workshops, het aanleggen van collectieve moestuinen of het bouwen van kippenhokken… altijd met een open blik op de wijk.
  • Zorgen voor meer natuur binnen de wijk, via het ontwikkelen van projecten rond vergroening van gevels, door het uitbouwen van gemeenschappelijke ruimten om biodiversiteit te verhogen;
  • Uitwerken van buurtcompostering om gebruik van organisch afval te bevorderen;
  • Coördineren van een "zero afval"-project, aanbieden van alternatieven voor het aankopen van nieuwe goederen, stimuleren van denkoefening over de behoeften;
  • Opzetten van diverse projecten op wijkniveau met de "participatieve duurzame wijken", duurdere, vaak vernieuwende en grootschaliger projecten.

Ter inspiratie vindt u hier de ondersteunde projecten in het kader van projectoproep 2016.

Voor wie is deze projectoproep bestemd?


De projectoproep is gericht op groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, bewoners van hetzelfde gebouw, dezelfde straat of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De stuurgroep van het project moet uit minimaal vijf personen bestaan en werkt aan de hand van een participatief proces. De projectoproep is eveneens gericht op feitelijke verenigingen alsook op bepaalde soorten vzw's (vrijwilligers-vzw's, bestaande uit de burgers van het betrokken project). Raadpleeg de volledige voorwaarden voor meer informatie over de ontvankelijkheidscriteria m.b.t. de projecten.

Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?


Wordt uw project geselecteerd, dan komt het in aanmerking voor verschillende soorten steun:
Begeleiding door professionals, om te zorgen voor technische uitwerking van het project en methodologische aspecten ervan en ook voor opzetten van groepsbeheer.
Financiële steun tot € 15.000 voor de participatieve duurzame wijken en tot € 3000 voor de andere projecten.
Opleidingen, te kiezen uit een gezamenlijk thematisch programma.
Netwerkvorming: bezoeken ter plaatse, gesprekken met projectbeheerders…
Methodologische tools en technische fiches, online beschikbaar.

Hoe uw project indienen?


1) Neem deel aan een informatiesessie om beter zicht te krijgen op ideeën en doelstellingen van uw project: 15 juni of 19 september om 18.30 uur in het BEL (Thurn & Taxis). Opgelet : gelieve u in te schrijven : ecocons@environnement.brussels.

2) Vul het projectgerelateerde gedeelte van het kandidaatstellingsformulier in.

3) Het ingevulde formulier moet uiterlijk 1 oktober 2017 om middernacht, via mail worden verstuurd naar: ecocons@environnement.brussels.

Download het document met de oproepvoorwaarden en de deelnameformulieren (.pdf).

Meer info: ecocons@environnement.brussels

Datum van de update: 18/05/2017

Documenten


Oproepvoorwaarden en de deelnameformulieren (.pdf)
Affiche (.pdf)
Kandidaatsformulier (.pdf)

Contact


Voor meer informatie over de projectoproep : ecocons@leefmilieu.brussels.


« Terug

Auteur

Safiya Boudghene
Publicatiedatum
22-05-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links