Versterkt geluid: de praktische aspecten van autorisaties en controles

Save the date


Leefmilieu Brussel organiseert op 5 februari 2018, van 9h tot 12h30 (Zaal Sylva, Leefmilieu Brussel), een infosessie in verband versterkt geluid voor de gemeenten en de politiezones.

Doel


De gemeentelijke administraties informeren over de vooruitgang van de tools die door Leefmilieu Brussel ter beschikking worden gesteld voor de uitbating van hun eigen zalen en meer info bezorgen over de aflevering van de vergunningen en de uitvoering van controles rond versterkte muziek.

Doelgroep


- Medewerkers van milieudiensten die verantwoordelijk zijn voor de vergunningen i.v.m. de nieuwe regelgeving rond “versterkt geluid”.
- Medewerkers van milieudiensten die verantwoordelijk zijn voor de controles i.v.m. de nieuwe regelgeving rond “versterkt geluid”.
- Politiediensten die verantwoordelijk zijn voor controles op het terrein.
- Medewerkers, organisaties, vzw’s, ... die verantwoordelijk zijn voor het beheer van gemeentezalen.
- Medewerkers van andere diensten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van evenementen op het gemeentelijk grondgebied.

Inschrijving


https://fr.surveymonkey.com

Programma


Deel 1: 9h00-9h45 :
-Korte terugblik op de inhoud van de nieuwe wetgeving: wat zijn de nieuwe regels, wat zijn de mogelijke afwijkingen, welke geluidsniveaus kunnen worden verspreid en tegen welke voorwaarden?
-Analyse van de tools die ter beschikking staan van de gemeentelijke administraties om de zalen die ze beheren en de evenementen die ze organiseren aan de normen te laten voldoen (subsidies voor de aankoop van display- en registratiemateriaal, aankoopcentrale georganiseerd door Leefmilieu Brussel).

Deel 2: 9h45-10h30 :
-Analyse van de tools die ter beschikking staan van de gemeenteambtenaren in het kader van het beheer van de vergunningsaanvragen (aangepast formulier, Autonet) van theaterzalen en cafés die versterkt geluid verspreiden.
-Discussie over de procedures (verklaringen, nieuwe rubriek 135, interpretaties, afwijking op de normen voor buurtlawaai door de burgemeester,...).

Deel 3: 10h45-12h30 :
-Analyse van de tools die ter beschikking staan van de gemeenteambtenaren in het kader van het beheer van de controle van theaterzalen en cafés (stockopdracht controles).
-Tips & tricks om het besluit te controleren.

Aanvulling:


Met het oog op een optimale voorbereiding van de informatiesessie kunnen de ingeschreven personen vóór de informatiesessie en uiterlijk tegen 29/01/2018 hun vragen sturen naar geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels .
Gelieve bij het versturen van uw vragen « Question 05/02/2018 - Vraag 05/02/2018 » als onderwerp te vermelden.

Waar


Leefmilieu Brussel - Tour&Taxis

Aanvullende informatie:


- De website van Leefmilieu Brussel heeft nieuwe pagina’s over “versterkt geluid” gepubliceerd.
- In het kader van de Week van de Klank 2018 organiseert Leefmilieu Brussel op 30/01/2018, van 18h00 tot 19h30, een infosessie in de “Botanique”, waarbij de nieuwe regels over de verspreiding van geluid op een gedetailleerde manier zullen worden uitgelegd. Deze sessie is toegankelijk voor iedereen.« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Event date
05-02-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links