Synoptische tabellen van subsidies

Voor bepaalde complexe materies maken wij overzichtstabellen van de mogelijke financieringsbronnen, met links naar de fiches in kwestie.

Materie

Laatste update

Veiligheid en preventie :
 
Veiligheid en preventie in het BHG
01/07/2015 
De strijd tegen radicalisme in het BHG : 16/12/2015
- Beleid, beleidsdocumenten, coördinatie 12/06/2017
- Subsidies voor gemeenten en lokale partners  09/05/2017
Kinderopvang in het BHG :

- Bevoegde instanties 20/10/2016
- Investeringssubsidies  20/10/2016
- Werkingssubsidies  20/10/2016
Stedelijke herwaardering 16/11/2016
 Investeringen :
 
Driejarig investeringsprogramma (DIP 2016-2018)
 07/12/2016
Mobiliteit :  
Mobiliteit in het BHG
28/02/2017
Europese subsidies :  
Het EFRO voor het BHG
24/03/2016
Europese fondsen voor internationale samenwerking
update
ESIF in het BHG
05/11/2015

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

12.06.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links