Overzicht projectoproepen ivm subsidies

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 
 

Projectoproepen
(afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

2018

   

April

   
30 Koningin Paolaprijs Focus Aarde Fonds
26
Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren jeugdanimatoren
EU

Maart21 Erasmus+ : Strategische partnerschappen     (onderwijs- opleiding) EU
08 Erasmus+ :
Capaciteitsopbouw (Jeugdzaken - KA2)
EU

01
 
 Europa voor de burger :
Europees gedenken
 EU
Europa voor de burger :
Projecten van maatschappelijke organisaties
EU

Februari
28

URBAN EUROPE : Making cities work
EU
Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds

27

Horizon 2020 :
Circulaire en hernieuwende steden
EU
Naschools openstellen sportinfrastructuur VG

20
  
Scholen - verbetering van de
sanitaire voorzieningen

Fonds
Fietsdagen BHG
Living Brussels BHG
07 Gezonde voedingsgewoonten
en voldoende lichaamsbeweging
Fonds
01 Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren jeugdanimatoren
EU
Erasmus+
Strategische partnerschappen (jeugdzaken)
EU

Januari29 Kinderen en opvoeding Fonds
23 Kinderarmoede Fonds
18 EU
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Fonds
16 Bruss-it VGC
15 Flexibele leertrajecten Fonds

12

(On)beveiligde fietsenstallingenBHG


Stadsmeubilair voor fietsers
Fietsstraten
Gemeentelijke Fietsroutes
Fietsmarkeringen
Zitbanken
PAVE
Mobiliteitsdorp
Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
Living Brussels
Fietsdagen
 10  Urbact III : Transfer Netwerken
EU

2017December

   
31 Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens
CF
10 Asielzoekers : opvang FED
01 Belfius Smart Belgium Awards 2017 Fonds

November30 AMIF - Integratie (Federaal luik) EU
28 Digital Belgium Skills Fund Fonds
27 FIM 2018 Cocof

22

IMPACT ! 12-18
Fonds
Creatief Europa - Europese samenwerkings-projecten i.h.k.v. het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018
EU
21
Music Connects Fonds
17
Interreg Noordwest-Europa
EU
14 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Preventie en bestrijding van gendergerela-teerd geweld en geweld tegen kinderen
EU
10 Speelpleinwerking VGC
09
Kleinschalige openbare ruimten Fonds
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
niet-discriminatie en integratie van Roma
EU
08 Structurele versterking van verenigingen en inschakelingsondernemingen Fonds
07
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
preventie en bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid
EU

Oktober 31 Fruit, groenten en melkproducten
EU
30 ESF Vlaanderen : Transnationaliteit III EU
24 Strijd tegen kinderarmoede
(Viva for Life)
Fonds
20
Solidair wereldburgerschap BHG
Overheidsorganisatie van het Jaar Fonds
16 Buurtzorg in de wijken van het BHG GGC
 15
Culturele evenementen (VG + CF)
VG
Kind- en Ouderactiviteiten voor
Lokale Armoedebstrijding (KOALA)
Fonds
13 Verkeersveiligheid (verenigingen) BHG
05
Milieugebonden en duurzame investeringen
Fonds
  04 Erasmus + : Mobiliteit van het personeel in het schoolonderwijs (Franse Gemeenschap) EU
Erasmus + :
Ontmoetingen jongeren / beleidsmakers
EU
Erasmus + :
Strategische partnersch. (ond., opl., jeugdz.)
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
 01
Samenwerking cultuur - onderwijs
CF
Creatief Europa
Prijs van de EU voor cultureel erfgoed
EU

September 30
Gezond werken Award Fonds
Innovatieve partnerprojecten voor cultuur VG
Overdracht van de herinnering CF
Scholen : bijkomende plaatsen CF
Kleur Bekennen FED
29 Opvoeding tot de media (schoolact.) CF
Maatschappelijke tegengeluiden VG
27 Woningen voor mensen met een laag inkomen Fonds
26 Uitwisselingen scholen
(lager en secundair onderwijs)
Fonds
22 Begeleiding voor scholing en burgerzin
bij kinderen en jongeren
BHG
21 Sport voor kansarme kinderen Fonds
20 Veiligheid en sociale initiatieven
in het voetbal
Fonds
19 Roma en woonwagenbewoners BHG


15

 
Gezondheidspromotie :
Cocof
Be.Exemplary BHG
Openbare Netheid BHG
Kleur Bekennen
FED
Verkeersveiligheid
BHG

14
  
Onthaal en integratie van vluchtelingen
Fonds
Life : Milieubeleid-en  bestuur en informatie EU
Life - traditionele projecten
"Natuur en biodiversiteit"

EU


 

12

Life - traditionele projecten
"Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik" 

EU
Kwetsbare ouderen ondersteunen
Fonds
 

 
10 Organisatie van de schoolsport VG
07 Life - Traditionele projecten :
"Aanpassing aan de klimaatverandering"
EU
Life - Traditionele projecten :
"Mitigatie van de klimaatverandering"
EU
Life - Traditionele projecten :
"Klimaatgovernance en informatie"
EU
06
Fonds Gert Noël
Fonds


01

 
Europa voor de Burger - Stedenbanden EU
Europa voor de Burger - Netwerken steden EU
NextTech
BHG
     

Augustus  31
AMIF - Opvang EU
AMIF - Vrijwillige terugkeer en re-integratie EU
Herstel in de geestelijke gezondheidszorg
Fonds
Kinderopvang VG
28 Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds
25 Life - Voorbereidende projecten :
Europees solidariteitskorps 2017
EU
22
Anders communiceren over
psychische aandoeningen

Fonds
03 Duurzame ontwikkeling FED
Ontwikkelingssamenwerking :
- onderwijsprojecten      
- partnerschapsprojecten
CF

Juli

   
19
Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken BHG
AMIF - Opvang (federaal luik)
Verlenging deadline : 31 augustus
EU
15
Bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling BHG
Burgerinitiatieven en intercult. activiteiten CF
14
Zomersport CF
Zomerjeugd CF
07 Uitrusting secundaire scholen BHG
05
Uw school voor het leefmilieu
BHG

Juni     
 30
Label van Algemeen Nut Cocof
Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie FED
Sociale en gezondheidsnetten Cocof
Interreg Europa EU
Fonds voor internationale solidariteit BHG

29
 
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
de inclusie van de Europese migrerende burgers bevorderen
EU
Armoede en huisvesting Fonds
Armoede en gezondheid Fonds
28
Ontwikkelingssamenwerking
en gelijke kansen

BHG
26
Ondersteuning van families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering
Fonds
21 Horizon 2020 : Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad 2017 EU
19 Vernieuwende sociale ondernemingen BHG

15
 
Duurzame milieuprojecten  BHG
Prijs David Yansenne   BHG
13 Digital Belgium Skills Fund Fonds
08
Bevordering van de sociale cohesie
in de lokale gemeenschappen

Fonds
07
Horizon 2020-Energie-efficiëntie (EE-22-2017)
bijstand voor de uitwerking van projecten
EU
Horizon 2020-Energie-efficiëntie (EE-09-2017)
betrokkenheid van de overheidsinstanties
EU
 Horizon 2020-Energie-efficiëntie (EE-19-2017)
innoverende overheidsopdrachten
EU
Horizon 2020-Energie-efficiëntie (EE-11-2017)
belemmeringen voor de renovatie wegnemen
EU
 06
Fietsdagen
BHG
Living Brussels BHG

01


Preventie Schoolverzuim (PSV)
BHG
Taalopleidingsoperatoren Cocof
Evenwichtige en duurzame voeding
in de scholen

CF

Mei31
Lokale Agenda 21 BHG
Toeristisch aanbod
"Iedereen verdient vakantie"
VG
30 Doorgangswoningen FED
24
Interreg Noordwest-Europa EU
FEAD : bestelbon 2017 EU
23 Zelfevaluatie in de strijd tegen kinderarmoede Fonds
22
Erasmus+ : sociale inclusie EU
Kinderen met minder kansen Fonds
19
Mobiliteitsdorp BHG
DID 2016-2018 : REG BHG
18
ESF Vlaanderen : Transnationaliteit II EU
Integratie via buitenschoolse activiteiten Fonds
15 Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur BHG
12 Handisport Cocof
09 Samenwerking Onderwijs - Cultuur Cocof
06 De bestrijding van sociale exclusie van kinderen en jongeren in moeilijkheden Fonds
05 Mobiliteitsdorp BHG

April 30
 Label Algemeen Nut
Cocof
Buurklassen VG

28

Begeleide fietsers- en voetgangersrijen BHG
Intergenerationeel wonen BHG
Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen BHG
27
Hope for girls
Fonds
26
Erasmus+ : Strategische partnerschappen
(jeugdzaken)
EU
Erasmus+: Ontmoetingen tussen jongeren en politieke beleidmakers EU
25 Fonds Dominique De Graeve
Verkeersveiligheid van kinderen
in en rond de  schoolomgevin
Fonds
Horizon 2020 : TIC-overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop voor smart cities
EU
Horizon 2020 : TIC-collectief bewustmakings- platform voor duurz. en soc. innovatie EU
24 Ondersteuning van families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering
(verlengd tot 26 juni, supra)
 Fonds
21 Energiezorg op school VGC
Gelijke kansen en diversiteit :
Strijd tegen racisme en discriminatie
BHG
20 Prijs Lydia Chagoll
Voor een glimlach van een kind
Fonds
19 Bruss-it VGC
18 Sport voor vrouwen Cocof

14

EFRO - Urban Innovative Actions
EU
Vrouwen op de fiets FED
12 Mecenaatsfonds ING in België Fonds
10
Fonds VINCI Fonds
Cultuur en digitale inclusie BHG
09
Federale prijs armoedebestrijding
FED
06
Erasmus+:  Kleine samenwerkingspartner-schappen op het gebied van sport
EU
04 Solidaire generaties Fonds
03 Fonds Elisabeth en Amélie Fonds
  Gelijke Kansen :
toegankelijkheid evenementen
BHG

Maart31
Pedagogische uitrusting voor het onderwijs
CF
Gelijkheid en diversiteit in de Sport CF
Prijs Armoede Uitsluiten Fonds
URBACT III : goede praktijken EU
30 EaSI (PROGRESS)
Snelle integratie op de arbeidsmarkt voor asielzoekers en vluchtelingen
EU
29
 Erasmus+: Strategische partnerschappen
(onderwijs en vorming)

 EU
28 Een brug bouwen tussen de buurt, de lokale gemeenschap en pers. met een beperking Fonds
24
Living Brussels BHG
Fietsdagen BHG
ESF Walonnië-Brussel : Transnationaliteit EU
Gelijke kansen BHG
23 ENI - Initiatief van de EU voor de promotie van vrede (Palestina – Israël)
EU
21 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
niet-discriminatie en integratie van Roma
EU
20

Jongeren met psychische problemen : inloophuizen
Fonds
Jongeren met psychische problemen :
lokale initiatieven
Fonds
17 Week van de Mobiliteit
(be mobilmix, be brussels)
BHG
  15 Young in BXL - Straatburgerschap VG
Jeugdbewegingen Cocof
Fietsparkings voor buurtbewoners BHG
URBAN EUROPE : ERA-NET Cofund
"Sustainable Urbanisation Global Initiative"
EU
Promotie burgerschap en interculturaliteit CF
Samenwerking cultuur - onderwijs CF
14 Erasmus+ : toekomstige samenwerkingsprojecten EU
09 Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een immigratieachtergron Fonds

08
Erasmus+:  Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken
 EU
 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : Daphne - Opvoeding en bewustmaking
EU
 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : Daphne - Ondersteuning van slachtoffers
 EU
07

Horizon 2020 : overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop voor bodemsanering 
 EU
Horizon 2020 :
Natuurvriendelijke oplossingen in de steden
EU
06
Beroepsopleiding
Cocof
05 CSO-LA : Educatie- en sensibiliseringsinitia-tieven ivm ontwikkeling - project LADDER EU
 
01
 
EIB - EEE-F : technische ondersteuning EU
Europa voor de burger : stedenbanden
EU
Europa voor de burger : Europ. gedenken
EU
Europa voor de burger : netwerken EU
Europa voor de burger : proj. maatsch. org.
EU
Toerisme voor Allen-verblijven
VG

Februari  28
 
Gastvrije gemeente Fonds
AMIF - transnationale projecten inzake integratie (Europees luik) EU
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Europa van diversiteiten
EU
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Niet-discriminatie en integratie van Roma
 EU

17

Good Food - duurzame voeding
BHG
Good Food - duurzame stadslandbouw BHG
14
Horizon 2020 : Smart Citeis - toonaangevende projecten
EU
13 Pimp je speelplaats 3.0 VG
10 AMIF - Integratie (NL luik)
Centrale begeleiding voor 15-19-jarige nieuwkomers uit derde landen
EU
AMIF - Integratie (NL luik)
Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen
EU
02

      
Horizon 2020
Co-creatie toegepast in overheidsdiensten
EU
Horizon 2020
Onderzoeksplatform inzake migratie en asiel
 EU
Erasmus+: Mobiliteit voor lerenden en het personeel van beroepsonderwijs
 EU
Erasmus+: Mobiliteit voor personeel in volwassenenonderwijs
 EU
Erasmus+: Mobiliteit van het personeel in het schoolonderwijs
 EU
 Erasmus+: Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
 EU
Erasmus+: Ontmoetingen tussen jongeren en politieke beleidmakers
 EU
Erasmus+: Strategische partnerschappen
(Jeugdzaken)

 EU

01

 Vlaamse Gebarentaal
VG
Impulsfonds migrantenbeleid Cocof

Januari24
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Dig. hulpmiddelen voor democr. participatie
 EU
22 Living Labs Brussels Retrofit BHG
19 Horizon 2020 : Energie-efficiëntie -
verwarmings- en koelsysteme
EU
17
 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Inclusie van de Europese burgers
EU
16
Beveiligde en onbeveiligde fietsenstallingen
BHG     
 Stadsmeubilair voor fietsers
 Fietsstraten
 Gemeentelijke Fietsroutes
 Fietsmarkeringen
 Zitbanken
 PAVE
 Mobiliteitsdorp
 Autovrije perimeters / Fietsdagen
 Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
05 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Tolerantie en wederzijds respect
EU

2016 (pdf)

 

2015 (pdf)


2014 (pdf)

 

2013 (pdf)

 

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

11.12.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links