Overzicht projectoproepen ivm subsidies

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 
 

Projectoproepen
(afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

2018

   

November

   
13 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Preventie en bestrijding van gendergerela-teerd geweld en geweld tegen kinderen
EU
08 Openbare ruimte (inrichting - renovatie) Fonds

Oktober30 Opwaardering van het surrealistische erfgoed in België Fonds
25 Kunstwerken : conservatie of restauratie
(Europese dimensie)
Fonds
23 Kunstwerken Fonds
04 Erasmus+
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
 Erasmus+
Strategische partnerschappen (jeugd)
EU
 Erasmus+
Ontmoetingen jongeren /beleidsmakers
EU
     
01
Samenwerking Cultuur - Onderwijs
CF

September27 Uitwisseling scholen (lager & secundair) Fonds
26 Jeugdhulp en Geestelijke gezondheid Fonds
 16 Kleur bekennen
FED
15 Samen Leven in Vrede Cocof
14 Overdracht van de herinnering CF
04
Herstel in de geestelijke gezondheidszorg Fonds
Horizon 2020 - Energie-efficiëntie :
Bijstand voor de uitwerking van projecten
EU
03 Europa voor de burger :
Netwerken tussen steden
EU
Europa voor de burger :
Stedenbanden
EU
 Culturele en interreligieuze uitwisselingen
Fonds
     

Augustus28 Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds

Juli31 Interreg NWE : hernieuwbare energie EU
13 Zomerjeugd CF
02 Lokaal samenwerken in zorgzame buurten Fonds
01 Discriminatie bij tewerkstelling en diversiteit BHG

Juin30 Fonds voor internationale solidariteit
(water- en saneringssector)
BHG
29 Be.Exemplary BHG
22 Interreg Europa EU
21 Horizon 2020
Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad
EU
18
Uw school voor het leefmilieu BHG
Preventie Schoolverzuim (PSV) BHG
15 Duurzame milieuprojecten BHG
Zomersporten CF
14
LIFE - Traditionele projecten :
"Milieubeleid en -bestuur en informatie"
EU
LIFE - Traditionele projecten :
"Natuur en biodiversiteit"
EU
     
12
LIFE - Traditionele projecten :
"Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik"
EU
11 Circulaire economie Fonds
03 Federale prijs armoedebestrijding FED

Mei

 
 
31
Jeugdsportverenigingen BHG
Kinderopvang VG
Handisport Cocof
30
NextTech BHG
Gelijkheid en diversiteit in de sport CF
28 Restauratie en conservatie van kunstwerken op papier of perkament Fonds
25 Inclusie van personen
met een sensoriële beperking
Fonds
22 Bevordering van de sociale cohesie
in de wijken
Fonds
17 Kinderen met minder kansen Fonds

16
 
Iedereen verdient vakantie VG
Projectrekening Fonds
Culturele mecenaatsrekening - Museum
Fonds
15 Roerend cultureel erfgoed Fonds
14 BENEFIC EU
Personen met dementie en huisdieren Fonds
07 Bestrijding van sociale exclusie
van kinderen en jongeren in moeilijkheden
Fonds

05

Living Brussels BHG
Fietsdagen BHG
04 Mobiliteitsdorp BHG
03
Veiligheid van kinderen
in en rond de schoolomgeving
Fonds
Samenwerking cultuur - onderwijs Cocof
01
Prijs Armoede Uitsluiten
Fonds

April  30
Samenwerking Cocof - Regio Oriental Cocof
Inrichting of verbetering van de infrastructuur voor jeugdverenigingen  Cocof
Koningin Paolaprijs Focus Aarde   Fonds
Label van Algemeen Nut   Cocof

 

27

Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
BHG
Inschakeling van jonge stagiairs uit het alternerend onderwijs bij de gemeentebest. BHG26Brussen van kinderen met een beperking Fonds
Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
Erasmus+ :
Strategische partnerschappen (Jeugd)
EU
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : inclusie van Europese migrerende burgers
EU
Interreg Noordwest-Europa
EU
25
Prijs Lydia Chagoll :
voor een glimlach van een kind
Fonds
23 Palliatieve zorgen Fonds
22
Belgische Energie- en Milieuprijs
Fonds
20 Energiezorg op school VGC
Gelijke kansen en diversiteit :
de strijd tegen seksisme, gender-stereatypering en seksuele intimidatie
BHG
17 Horizon 2020 : overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop van innovatieve
ICT- oplossingen
EU
16 Armoedebestrijding en sociale inclusie FED
15 Anders bewegen in Brussel BHG
13 Ontwikkelingssamenwerking
en klimaatverandering
BHG
10 Europese beleidsexperimenten EU
09 Sociale integratie van kansarme jongeren Fonds
06 Sport in de gevangenis CF
  05 Horizon 2020 :
Smart Cities and Communities
EU
Erasmus+ :
Samenwerkingspartnerschappen - sport
EU
Toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen Fonds
04
 Gastvrije Gemeente
Fonds
03
Toegang tot water en/of sanering
Fonds

Maart31 Bestrijding van armoede & sociale uitsluiting Fonds

30

Duurzame stadslandbouw BHG
Digitale inclusie BHG
Naar school zonder auto BHG
EFRO : Urban Innovative Actions
EU
Vrijwillige jeugdbewegingen
Cocof
28 Educatieve projecten voor jongeren Fonds
23
Week van de Mobiliteit
"be mobilmix, be.brussels"
BHG
Good Food - bestrijding voedselverspilling BHG
Gelijke kansen en diversiteit BHG
21 Erasmus+ : Strategische partnerschappen     (onderwijs- opleiding) EU
16 Solidair wereldburgerschap BHG
 15
Positieve schoolloopbaan VG
Polarisering op school VG
Solidaire generaties Fonds
Scholen : bijkomende plaatsen CF
Samenwerking Cultuur - Onderwijs CF
08 Erasmus+ :
Capaciteitsopbouw (Jeugdzaken - KA2)
EU
06 De strijd tegen digitale uitsluiting Fonds
05 Promotie burgerschap en interculturaliteit CF
 

01
 


Gelijke Kansen : toegankelijke evenementen BHG
Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling
 in Afrika 2018-2019
Fonds
Europa voor de burger :
Stedenbanden
EU
Europa voor de burger :
Netwerken tussen steden
EU
 Europa voor de burger :
Europees gedenken
 EU
Europa voor de burger :
Projecten van maatschappelijke organisaties
EU
AMIF : transnationale projecten (integratie)
EU

Februari

28

URBAN EUROPE : Making cities work
EU
Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds

27

Horizon 2020 :
Circulaire en hernieuwende steden
EU
Naschools openstellen sportinfrastructuur VG

20
  
Scholen - verbetering van de
sanitaire voorzieningen

Fonds
Fietsdagen (eerste draft)
BHG
Living Brussels (eerste draft)
BHG
18
Pimp je speelplaats
VG


15


Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU

Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren jeugdanimatoren
EU
Erasmus+
Strategische partnerschappen (jeugdzaken)
EU
07
Gezonde voedingsgewoonten
en voldoende lichaamsbeweging

Fonds
02 Overdracht van de herinnering CF


 01
Erasmus+ :
Mobiliteit personeel in volwassenenonderwijs
EU
 Erasmus+ :
Mobiliteit voor lerenden / personeel BOO
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit personeel schoolonderwijs
EU
     

Januari29
Kinderen en opvoeding Fonds
Kinderopvang : capaciteitsuitbreiding VGC
23 Kinderarmoede Fonds
18 EU
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Fonds
16 Bruss-it VGC
15
Flexibele leertrajecten Fonds
Sport voor vrouwen Cocof

12

(On)beveiligde fietsenstallingenBHG


Stadsmeubilair voor fietsers
Fietsstraten
Gemeentelijke Fietsroutes
Fietsmarkeringen
Zitbanken
PAVE
Mobiliteitsdorp
Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
Living Brussels
Fietsdagen
 10  Urbact III : Transfer Netwerken
EU
     

2017 (pdf)


2016 (pdf)

 

2015 (pdf)


2014 (pdf)

 

2013 (pdf)

 

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

24.05.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links