Overzicht projectoproepen ivm subsidies

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 
 

Projectoproepen
(afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

2017

   


   

November09 Kleinschalige openbare ruimten Fonds
  Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
niet-discriminatie en integratie van Roma
EU
07
 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
preventie en bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid
EU

Oktober 01 Samenwerking cultuur - onderwijs
CF

September06
Fonds Gert Noël
Fonds

01

Europa voor de Burger - Stedenbanden EU
Europa voor de Burger - Netwerken steden EU
     

Augustus 31 Herstel in de geestelijke gezondheidszorg
Fonds

Juli

   
19 Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken BHG
05 Uw school voor het leefmilieu BHG

Juni     
30
Interreg Europa EU
Fonds voor internationale solidariteit BHG
29
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
de inclusie van de Europese migrerende burgers bevorderen
EU
26
Ondersteuning van families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering
Fonds
21 Horizon 2020 : Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad 2017 EU

15
 
Duurzame milieuprojecten  BHG
Prijs David Yansenne   BHG
08 Bevordering van de sociale cohesie
in de lokale gemeenschappen
Fonds
07
Horizon 2020-Energie-efficiëntie (EE-22-2017)
bijstand voor de uitwerking van projecten
EU
Horizon 2020-Energie-efficiëntie (EE-09-2017)
betrokkenheid van de overheidsinstanties
EU
 Horizon 2020-Energie-efficiëntie EE-19-2017
innoverende overheidsopdrachten
EU
Horizon 2020-Energie-efficiëntie (EE-11-2017)
belemmeringen voor de renovatie wegnemen
EU
 06
Fietsdagen
BHG
Living Brussels BHG
01 Preventie Schoolverzuim (PSV)
BHG

Mei31 Lokale Agenda 21 BHG
30 Doorgangswoningen FED
24 Interreg Noordwest-Europa EU
23 Zelfevaluatie in de strijd tegen kinderarmoede Fonds
22
Erasmus+ : sociale inclusie EU
Kinderen met minder kansen Fonds
19
Mobiliteitsdorp BHG
DID 2016-2018 : REG BHG
18
ESF Vlaanderen : Transnationaliteit II EU
Integratie via buitenschoolse activiteiten Fonds
15 Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur BHG
12 Handisport Cocof
09 Samenwerking Onderwijs - Cultuur Cocof
05 Mobiliteitsdorp BHG

April 30
 Label Algemeen Nut
Cocof
Buurklassen VG

28

Begeleide fietsers- en voetgangersrijen BHG
Intergenerationeel wonen BHG
Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen BHG
27
Hope for girls
Fonds
26
Erasmus+ : Strategische partnerschappen
(jeugdzaken)
EU
Erasmus+: Ontmoetingen tussen jongeren en politieke beleidmakers EU
25 Fonds Dominique De Graeve
Verkeersveiligheid van kinderen
in en rond de  schoolomgevin
Fonds
Horizon 2020 : TIC-overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop voor smart cities
EU
Horizon 2020 : TIC-collectief bewustmakings- platform voor duurz. en soc. innovatie EU
24 Ondersteuning van families geconfronteerd met gewelddadige radicalisering
(verlengd tot 26 juni, supra)
 Fonds
21 Energiezorg op school VGC
Gelijke kansen en diversiteit :
Strijd tegen racisme en discriminatie
BHG
20 Prijs Lydia Chagoll
Voor een glimlach van een kind
Fonds
19 Bruss-it VGC
18 Sport voor vrouwen Cocof

14

EFRO - Urban Innovative Actions
EU
Vrouwen op de fiets FED
12 Mecenaatsfonds ING in België Fonds
10
Fonds VINCI Fonds
Cultuur en digitale inclusie BHG
09
Federale prijs armoedebestrijding
FED
06
Erasmus+:  Kleine samenwerkingspartner-schappen op het gebied van sport
EU
04 Solidaire generaties Fonds
03 Fonds Elisabeth en Amélie Fonds
  Gelijke Kansen :
toegankelijkheid evenementen
BHG

Maart31
Pedagogische uitrusting voor het onderwijs
CF
Gelijkheid en diversiteit in de Sport CF
Prijs Armoede Uitsluiten Fonds
URBACT III : goede praktijken EU
30 EaSI (PROGRESS)
Snelle integratie op de arbeidsmarkt voor asielzoekers en vluchtelingen
EU
29
 Erasmus+: Strategische partnerschappen
(onderwijs en vorming)

 EU
28 Een brug bouwen tussen de buurt, de lokale gemeenschap en pers. met een beperking Fonds
24
Living Brussels BHG
Fietsdagen BHG
ESF Walonnië-Brussel : Transnationaliteit EU
Gelijke kansen BHG
23 ENI - Initiatief van de EU voor de promotie van vrede (Palestina – Israël)
EU
21 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
niet-discriminatie en integratie van Roma
EU
20
Jongeren met psychische problemen : inloophuizen Fonds
Jongeren met psychische problemen :
lokale initiatieven
Fonds
  15 Young in BXL - Straatburgerschap VG
Jeugdbewegingen Cocof
Fietsparkings voor buurtbewoners BHG
URBAN EUROPE : ERA-NET Cofund
"Sustainable Urbanisation Global Initiative"
EU
Promotie burgerschap en interculturaliteit CF
Samenwerking cultuur - onderwijs CF
14 Erasmus+ : toekomstige samenwerkingsprojecten EU
09 Culturele en sociale projecten voor vrouwen met een immigratieachtergron Fonds

08
Erasmus+:  Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken
 EU
 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : Daphne - Opvoeding en bewustmaking
EU
 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap : Daphne - Ondersteuning van slachtoffers
 EU
07

Horizon 2020 : overheidsopdrachten voor precommerciële inkoop voor bodemsanering 
 EU
Horizon 2020 :
Natuurvriendelijke oplossingen in de steden
EU
06
Beroepsopleiding
Cocof
05 CSO-LA : Educatie- en sensibiliseringsinitia-tieven ivm ontwikkeling - project LADDER EU
 
01
 
EIB - EEE-F : technische ondersteuning EU
Europa voor de burger : stedenbanden
EU
Europa voor de burger : Europ. gedenken
EU
Europa voor de burger : netwerken EU
Europa voor de burger : proj. maatsch. org.
EU
Toerisme voor Allen-verblijven
VG

Februari     
  28
 
Gastvrije gemeente Fonds
AMIF - transnationale projecten inzake integratie (Europees luik) EU
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Europa van diversiteiten
EU
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Niet-discriminatie en integratie van Roma
 EU

17

Good Food - duurzame voeding
BHG
Good Food - duurzame stadslandbouw BHG
14
Horizon 2020 : Smart Citeis - toonaangevende projecten
EU
13 Pimp je speelplaats 3.0 VG
10 AMIF - Integratie (NL luik)
Centrale begeleiding voor 15-19-jarige nieuwkomers uit derde landen
EU
AMIF - Integratie (NL luik)
Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen
EU
     
02

      
Horizon 2020
Co-creatie toegepast in overheidsdiensten
EU
Horizon 2020
Onderzoeksplatform inzake migratie en asiel
 EU
Erasmus+: Mobiliteit voor lerenden en het personeel van beroepsonderwijs
 EU
Erasmus+: Mobiliteit voor personeel in volwassenenonderwijs
 EU
Erasmus+: Mobiliteit van het personeel in het schoolonderwijs
 EU
 Erasmus+: Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
 EU
Erasmus+: Ontmoetingen tussen jongeren en politieke beleidmakers
 EU
Erasmus+: Strategische partnerschappen
(Jeugdzaken)

 EU

01

 Vlaamse Gebarentaal
VG
Impulsfonds migrantenbeleid Cocof
     

Januari24
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Dig. hulpmiddelen voor democr. participatie
 EU
22 Living Labs Brussels Retrofit BHG
19 Horizon 2020 : Energie-efficiëntie -
verwarmings- en koelsysteme
EU
17
 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Inclusie van de Europese burgers
EU
16
Beveiligde en onbeveiligde fietsenstallingen
BHG     
 Stadsmeubilair voor fietsers
 Fietsstraten
 Gemeentelijke Fietsroutes
 Fietsmarkeringen
 Zitbanken
 PAVE
 Mobiliteitsdorp
 Autovrije perimeters / Fietsdagen
 Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
05 Rechten, Gelijkheid en Burgerschap :
Tolerantie en wederzijds respect
EU

2016 (pdf)

 

2015 (pdf)


2014 (pdf)

 

2013 (pdf)

 

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

24.04.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links