Overzicht projectoproepen ivm subsidies

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 
 

Projectoproepen
(afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

2018

   

Oktober

   
01
Samenwerking Cultuur - Onderwijs
CF

September04 Horizon 2020 - Energie-efficiëntie :
Bijstand voor de uitwerking van projecten
EU

Juli31 Interreg NWE : hernieuwbare energie EU

Mei

 
 
16 Roerend cultureel erfgoed Fonds
04 Mobiliteitsdorp BHG
03
Veiligheid van kinderen
in en rond de schoolomgeving
Fonds
Samenwerking cultuur - onderwijs Cocof
     

April 30
Inrichting of verbetering van de infrastructuur voor jeugdverenigingen Cocof
Koningin Paolaprijs Focus Aarde Fonds
Label van Algemeen Nut Cocof


26

Brussen van kinderen met een beperking Fonds
Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren en jeugdanimatoren
EU
Erasmus+ :
Strategische partnerschappen (Jeugd)
EU
25
Prijs Lydia Chagoll :
voor een glimlach van een kind
Fonds
22
Belgische Energie- en Milieuprijs
Fonds
15 Anders bewegen in Brussel BHG
  05 Horizon 2020 :
Smart Cities and Communities
EU
Erasmus+ :
Samenwerkingspartnerschappen - sport
EU
Toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen Fonds
03
Toegang tot water en/of sanering
Fonds

Maart30
EFRO : Urban Innovative Actions EU
Vrijwillige jeugdbewegingen Cocof
23
Good Food - bestrijding voedselverspilling BHG
Gelijke kansen en diversiteit BHG
21 Erasmus+ : Strategische partnerschappen     (onderwijs- opleiding) EU
16 Solidair wereldburgerschap BHG
 15
Positieve schoolloopbaan VG
Polarisering op school VG
Solidaire generaties Fonds
Scholen : bijkomende plaatsen CF
Samenwerking Cultuur - Onderwijs CF
08 Erasmus+ :
Capaciteitsopbouw (Jeugdzaken - KA2)
EU
06 De strijd tegen digitale uitsluiting Fonds
05 Promotie burgerschap en interculturaliteit CF
 
01
 
Gelijke Kansen : toegankelijke evenementen BHG
Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling
 in Afrika 2018-2019
Fonds
Europa voor de burger :
Stedenbanden
EU
Europa voor de burger :
Netwerken tussen steden
EU
 Europa voor de burger :
Europees gedenken
 EU
Europa voor de burger :
Projecten van maatschappelijke organisaties
EU

Februari
28

URBAN EUROPE : Making cities work
EU
Mensen met een maatschappelijke achterstand Fonds

27

Horizon 2020 :
Circulaire en hernieuwende steden
EU
Naschools openstellen sportinfrastructuur VG

20
  
Scholen - verbetering van de
sanitaire voorzieningen

Fonds
Fietsdagen BHG
Living Brussels BHG
18
Pimp je speelplaats
VG


15


Erasmus+ :
Ontmoeting jongeren - pol. beleidsmakers
EU

Erasmus+ :
Mobiliteit van jongeren jeugdanimatoren
EU
Erasmus+
Strategische partnerschappen (jeugdzaken)
EU
07
Gezonde voedingsgewoonten
en voldoende lichaamsbeweging

Fonds
02 Overdracht van de herinnering CF


 01
Erasmus+ :
Mobiliteit personeel in volwassenenonderwijs
EU
 Erasmus+ :
Mobiliteit voor lerenden / personeel BOO
EU
Erasmus+ :
Mobiliteit personeel schoolonderwijs
EU
     

Januari29
Kinderen en opvoeding Fonds
Kinderopvang : capaciteitsuitbreiding VGC
23 Kinderarmoede Fonds
18 EU
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs Fonds
16 Bruss-it VGC
15
Flexibele leertrajecten Fonds
Sport voor vrouwen Cocof

12

(On)beveiligde fietsenstallingenBHG


Stadsmeubilair voor fietsers
Fietsstraten
Gemeentelijke Fietsroutes
Fietsmarkeringen
Zitbanken
PAVE
Mobiliteitsdorp
Begeleide fietsers- en voetgangersrijen
Living Brussels
Fietsdagen
 10  Urbact III : Transfer Netwerken
EU
     

2017 (pdf)


2016 (pdf)

 

2015 (pdf)


2014 (pdf)

 

2013 (pdf)

 

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

22.02.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links