De 6de staatshervorming : impact op de subsidies

De 6de Staatshervorming voorziet in een belangrijke overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten en heeft bijgevolg tevens repercussies op het beheer en de toekenning van subsidies.

In onderstaande tabel worden de (bijna) afgeronde overdrachten opgenomen en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

Materie

Laatste update

 
Europese Toppen
30.03.2017
Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD)
28.03.2017
Gemeentelijke sportinfrastructuur
16.07.2018
Grootstedenbeleid (GSB)
 28.03.2017
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM)
 26.01.2018
Toerisme 29.03.2017
Europees Integratiefonds (EIF)
 29.03.2017
ION Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
30.03.2017
Verkeersveiligheidsfonds van het BHG
27.11.2017
Hulp aan rechtzoekenden
23.03.2018
   

Nieuwsbrief : artikels betreffende de 6de Staatshervorming

Brussels als gemeenschap 2017/1
Verdeling van de materiële bevoegdheden 2016
   

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

16.07.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links