De 6de staatshervorming : impact op de subsidies

De 6de Staatshervorming voorziet in een belangrijke overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten en heeft bijgevolg tevens repercussies op het beheer en de toekenning van subsidies.

In onderstaande tabel worden de (bijna) afgeronde overdrachten opgenomen en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

Materie

Laatste update

 
Europese Toppen
23.12.2015
Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD)
15.09.2016
Gemeentelijke sportinfrastructuur
27.06.2016
Grootstedenbeleid (GSB)
 19.02.2015
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM)
 27.06.2016
Toerisme 29.09.2016
Europees Integratiefonds (EIF)
 03.07.2015
ION Brussel - Preventie & Veiligheid
18.11.2015
Verkeersveiligheidsfonds van het BHG
06.01.2017
   

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

06.01.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links