Bureau van de VSGB

Data van de volgende vergaderingen (telkens op woensdag om 12u15)

24 januari 2018

21 februari 2018

21 maart 2018

25 april 2018

23 mei 2018 (om 9.15 uur)

(18 juli 2018)

22 augustus 2018

26 september 2018

24 oktober 2018

21 november 2018 (om 9.15 uur)

19 december 2018

 

U kan de volmacht (in word) downloaden


U kan de documenten (in pdf) downloadenBureau van 24 januari 2018

 

Nota's & bijlagen


Bru. 18/01-B : Opname van de zittingen van de gemeenteraad + bijlage

Bru. 18/02-B : Advies ivm het ontwerp van ordonnantie betreffende deelfietsen + bijlagen (Technisch advies + Ontwerp ordonnantie + Memorie van toelichting)   

Bru. 18/03-B : Vergaderkalender 2018

Bru. 18/04-B : Reorganisatie binnen de dienst Duurzame Stad en ondersteuning van het diensthoofd

Corr. 18/01-B : Brief van minister Kris Peeters van 21 december 2017 - Parkeerautomaten

Corr. 18/02-B : Brief aan minister Jan Jambon van 22 december 2017 - Niet uitbetaling van de tweetaligheidspremies

Corr. 18/03-B : Brief aan premier Charles Michel van 22 december 2017 - Non-remboursement des primes de bilinguisme

Corr. 18/04-B : Brief aan minister-president Rudi Vervoort van 22 december 2017 - Creatie werkgroep Pensioenen

Corr. 18/05-B : Brief aan minister-president Rudi Vervoort van 11 januari 2018 - Ordonnantie betr. Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening - afgifte stedenbouwkundige inlichtingen - vraag om compensatie


Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links