Opleiding: Duurzame materialen: hoe kiezen?

De professionelen van de bouw in staat stellen materialen die voldoen aan de criteria van de duurzame ontwikkeling te herkennen en te kiezen.


Doelstelling van de opleidingscyclus


De professionelen van de bouw in staat stellen materialen die voldoen aan de criteria van de duurzame ontwikkeling te herkennen en te kiezen. De bestaande labels, hun draagwijdte en grenzen voorstellen, Het belang aantonen van een denkoefening over de duurzaamheid van materialen, vanaf de ontwerpfase van het bouw- of renovatieproject.


Verworven vaardigheden


De problematiek van de keuze van de gebruikte materialen staat centraal in de opleiding, vanuit een optiek van duurzame ontwikkeling. De economische, sociale en ecologische aspecten en gevolgen van deze keuzes worden onderzocht, alsook de gevolgen voor de menselijke gezondheid.
De opleiders legen de principes van de levenscyclusanalyse van materialen en gebouwen en van de ecobalans uit. Ze stellen een aantal hulpmiddelen voor die het keuzeproces kunnen vergemakkelijken, zoals de bestaande labels, homologaties en certificaties.
De thema‘s recyclage en hergebruik van materialen komen eveneens aan bod.
Pedagogische aanpak
Praktische oefeningen, met concrete voorbeelden en casestudies, helpen de deelnemers vertrouwd te raken met de bestaande benaderingen en hulpmiddelen.

Doelgroep


Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma


Download het programma (.pdf)


Agenda en prijs


Duur: 2 dagen
Datums: dondertag 24 en 31 mei 2018
Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats


Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik


Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen


Toegang tot het online inschrijvingsformulier


Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen


Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM
E-mail: opleidingendubo@leefmilieu.brussels
« Terug

Auteur

Safiya Boudghene
Event date
van 24-05-2018
tot 31-05-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links