Open Roma platform dag

Tijdens dit stakeholdersmoment worden de aanbevelingen voor een betere integratie van Roma die het Belgisch nationaal Roma platform tijdens haar pilootjaar voor de bevoegde beleidsverantwoordelijken formuleerde gepresenteerd.


Met de steun van de Europese Commissie nam het Belgisch nationaal Roma contactpunt in 2016 het initiatief om een Belgisch nationaal Roma platform op te richten. Met de oprichting van dit platform zette het Belgisch nationaal Roma contactpunt een dialoog op met alle stakeholders en Romagemeenschappen rond cruciale beleidsdomeinen die de sociaaleconomische integratie van Roma in de Belgische samenleving moeten bevorderen.

In vier thematische sessies werd dieper ingegaan op de moeilijkheden, problemen maar ook mogelijkheden en aanbevelingen in de voor Roma belangrijke levensdomeinen: gezondheid, huisvesting, onderwijs en tewerkstelling. De strijd tegen discriminatie was doorheen dit dialoogproces de rode draad.

De voorzitter van het nationaal Roma contactpunt nodigt u in naam van de stuurgroep van het nationaal Roma platform uit voor de open Roma platform dag op 19 april 2017. Tijdens haar pilootjaar formuleerde het Belgisch nationaal Roma platform aanbevelingen voor een betere integratie van Roma voor de bevoegde beleidsverantwoordelijken. Die aanbevelingen worden gepresenteerd.


PROGRAMMA


8:30 - 9:00: Onthaal

9:00 – 9:10: Welkomstwoord, voorzitter van het Belgisch nationaal Roma contactpunt, Julien Van Geertsom

9:10 - 9:20: Inleiding, beleidscel van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir

9:20 - 9:35: Voorstelling van de beleidsaanbevelingen geformuleerd door het Belgisch nationaal Roma platform

9:35 - 9:45: Een EU-kader voor de integratie van Roma. De ontwikkeling, rol en toekomst van de nationale Roma platformen door de Europese Commissie

9:45 - 10:00: Muzikaal intermezzo, Madam Fortuna

10:00 - 10:20: Koffie

10:20 - 11:50 Ronde tafel 'geleerde lessen uit het pilootjaar’ met:

Martin Balogh (ankerfiguur werk en lid van de zelforganisatie Opre Roma), Jean-Marie Becker (Pastor en woonwagenbewoner), Christophe Charlier (OCMW Charleroi), Koen Geurts (vzw Foyer), Mihaela Covaci (bemiddelaar), Elvira Hansan (schoolbemiddelaar), Kim Janssens (Minderhedenforum) en Gabriel Mihai (bemiddelaar).

Moderator: Elias Hemelsoet

11:50 - 12:20: Vragen en antwoorden

12:20 - 12:35: Muzikaal intermezzo, Madam Fortuna

12:35 - 12:45: Overdracht beleidsaanbevelingen van het Belgisch nationaal Roma platform aan de beleidsverantwoordelijken

12:45 - 13:00: Slotspeech, voorzitterschap van de interministeriële conferentie integratie in de samenleving (TBC)

13:00 - 14:30: Receptie en broodjeslunch


PRAKTSCHE INFORMATIEDit evenement vindt plaats op 19 april 2017, van 8.30 tot 14.30 uur, op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO)

Adres :

FOD WASO, zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

Inschrijving


Verplichte voorafgaande inschrijving kan tot uiterlijk woensdag 12 april 2017 om 16.00 uur, via inschrijvingsformulier op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.


« Terug

Auteur

Céline Lecocq
Event date
19-04-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links