Onze opdrachten

De voornaamste taak van de Vereniging bestaat erin de 19 Brusselse gemeenten en OCMW's bij te staan in de uitvoering van hun opdrachten ten dienste van de burgers.

De behartiging van de belangen van de lokale besturen behelst een tweeledig doel:
  • de algemene werkingsvoorwaarden verbeteren: financiën, taakverdeling, personeelsbeleid, bevoegdheden, toezicht, … (institutionele ontwikkeling),
  • welbepaalde bijstand bieden, maar daarbij steeds voor ogen houden dat de capaciteiten van de lokale besturen om zelf problemen aan te pakken op lange termijn versterkt moeten worden (capacity building).

Laatste bijwerking

31.07.2007
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links