Ons team

Directie

Corinne FRANÇOIS Directrice van de Vereniging

Secretaris van de beheerorganen
Strategische ontwikkeling en coördinatie van de organisatie
Secretaris van Bureau en Raad van Bestuur
Institutionele betrekkingen
Financiële leiding
Internationale en Europese betrekkingen
Relaties met de Conferentie van Burgemeesters

Studiedienst

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Verantwoordelijke Studiedienst
Gemeenteorganen
Personeel & mandatarissen
Politie (organen & werking)
Taalgebruik
Overheidsopdrachten
Administratieve politie (openbare orde)
Gemeentelijke administratieve sancties
Preventie
Strafrechtelijke & burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Contracten
Kinderopvang
Verzekeringen
Handel
Staatssteun

Olivier EVRARD
Adviseur Ruimtelijke ordening
Stedenbouw
Leefmilieu
Openbare netheid
Huisvesting
Wegen
Patrimonium
Beliris
Energie


Adviseur Fiscaliteit
Gemeentelijke taksen
Burgerlijke stand
Bevolking
Begraafplaatsen & lijkbezorging
Toezicht
Openbaarheid van bestuur
Administratieve vereenvoudiging
Indirect beheer (intercommunales, vzw, regie, PPS)
Private levenssfeer

Etienne van den HOVE
Adviseur
Gegevensbank subsidies & toelagen

Farah EL HOUSNI
Adviseur
Steun aan de studiedienst

Dienst Duurzame Stad

Jean-Michel RENIERS
Verantwoordelijke
Dienst Duurzame Stad
Mobiliteit
Internationale samenwerking

Barbara DECUPERE
Adviseur
Mobiliteit,
Europese Week van de Lokale Democratie,
Burgerschap en Democratie,
Commissie Cultuurcentra
Gelijke kansen

Davide LANZILLOTTI Adviseur Informatie & bijstand bij Europese projecten

Philippe MERTENS
Adviseur
Duurzame ontwikkeling

Muriel FRISQUE
Adviseur
Project VILCO

Frank WILLEMANS
Adviseur
Internationale samenwerking

Virginie RANDAXHE
Adviseur


Mobiliteit
Internationale samenwerking

Safiya BOUDGHENE
Assistente Mobiliteit
Internationale samenwerking
Duurzame ontwikkeling
Lokale democratie
Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

Erik CAELEN
Adviseur
Mobiliteit

Federatie van Brusselse OCMW's

Marie WASTCHENKO
Verantwoordelijke
van de Federatie
Organen van het OCMW,
Werking van het OCMW,
Sociale bijstand, Terugvordering bij de
federale overheid en particulieren

Jean-Luc BIENFET
Adviseur Socio-professionele inschakeling
Methodologie van het sociaal werk

Christian LEJOUR
Adviseur Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Jean-Marc ROMBEAUX Adviseur Derde leeftijd

Nathalie STERCKX
Adviseur Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI)
Vreemdelingen
Territoriale bevoegdheid

Cécile DARON Adviseur  

Latifa HAZIM
Secretaresse van de Federatie OCMW

Dienst Informatie-Communicatie

Vincent DEWEZ
Verantwoordelijke communicatie Coördinatie en implementering van de communicatie- en informatiestrategie

Philippe DELVAUX
Verantwoordelijke informatie Tijdschrift "Nieuwsbrief"
Newsletter

Céline LECOCQ
Documentaliste Documentatie,
Bijstand bij publicaties,
Website,
Elektronisch documentenbeheer
Informatica

Juliette LENDERS
Verantwoordelijke documentatie
Documentatie
Bijstand bij de publicaties

Michèle ORBAN
Documentaliste Documentatie

Liesbeth VANKELECOM
Vertaalster
Vertalingen

Algemene diensten

Stéphanie MELKEBEKE
Verantwoordelijke
Algemene diensten
Human resources
Aministratief personeelsbeheer

Michaël MUNOZ
Secretariaatsmedewerker Onthaal
Vergaderingen

Sung POSIER
Secretariaatsmedewerkster Gegevensbankbeheer
Onthaal
Vergaderingen

David MENA
Informaticus


 Informatica

Nassira BENATIA
Secretaris van de beheerorganen
Beheerorganen en
politieke aangelegenheden


Boekhouder Boekhouding
Personeel (financiën)

Laatste bijwerking

05.09.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links