Actualiteit voor toezicht

Intercommunales en gemeentelijke vzw's: presentiegeld en afgevaardigd bestuurder

Het besluit van de Brusselse Regering van 7 september 2017, dat het maximumbedrag vastlegt voor het presentiegeld in de Brusselse ... [27.04.2018] -

Ordonnantie ivm toezicht gewijzigd: wat verandert er voor de gemeenten?

De ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 betreffende het administratief toezicht ... [12.07.2016] -

Beheer van vastgoed van lokale besturen - VSGB vraagt herziening omzendbrieven

In een brief van 23 juni 2015 vestigt de Vereniging de aandacht van de Brusselse regering op het feit dat de instructies ... [21.08.2015] AVCB

Wijziging van de organieke wet: het advies van de OCMW's

De Afdeling OCMW van de VSGB, de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de Brusselse OCMW's en de Vereniging van ... [06.03.2015] CPAS

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Wijzigingen Nieuwe Gemeentewet: advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar de minister-president, ivm de geplande wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet. Ze vraagt ook geraadpleegd ... [17.01.2014] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen - update

Bijgewerkte versie beschikbaar! [17.02.2012] AVCB

Onze gewestelijke administratie: Voor wie? Waarvoor? Hoe? - enquête online

Tot eind december kan online een tevredenheidsenquête ingevuld worden. Daarna zullen rondetafelgesprekken bepaalde betrokken ... [25.11.2011] -

De CREG valt de inkomsten van de gemeenten aan. De VSGB in de bres!

Aan de hand van twee besluiten die momenteel in opstelling zijn, wil de CREG de energiekosten terugschroeven door de distributienetbeheerders ... [17.10.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links