Personeel

Beheer van het personeel dat in de Brusselse gemeenten werkzaam is.

Hier vindt u verslagen van initiatieven van de VSGB, nieuwtjes, artikels, studies of modelreglementen in verband met deze materie.
actualites

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven gekant tegen stimulus met betrekking tot responsabiliseringsbijdrage. De Verenigingen vragen al lang een gemengd pensioen, volgens hetwelk de loopbaanjaren als contractueel niet meer in aanmerking komen voor de berekening van het ambtenarenpensioen. Aangezien de lokale besturen de enige zijn die zonder enige staatstussenkomst de pensioenen van hun personeel financieren, is de versnelde invoering van het gemengde pensioen cruciaal voor hen. Toch zijn zij gekant tegen de door de regering voorgestelde formule voor de invoering van een tweede pijler, en vragen zij bijkomende middelen. De drie Verenigingen van steden en gemeenten schreven op 9 maart een gemeenschappelijke brief naar minister van Pensioenen Bacquelaine. [10.03.2017] AVCB

Beroepsgeheim: advies van Federatie van OCMW's over nieuw wetsvoorstel

De Federaties van OCMW's wezen de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding op problemen in een nieuw wetsvoorstel betreffende het beroepsgeheim. [05.10.2016] CPAS

5 miljoen euro voor statutarisering van personeel van Brusselse lokale besturen

Het Gewest zal 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen 1 januari en 31 december 2016. Het besluit van de Brusselse regering van 16 juni verscheen zopas in het Belgisch Staatsblad. [04.10.2016] -
Alle nieuwtjes i.v.m. deze materie
agenda Er is op dit moment geen evenement gepland. Alle evenementen

Contact

Hildegard SCHMIDT

Nieuwe documenten

Geen nieuwe documenten Alle documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links