Actualiteit voor personeel

Maaltijdcheques lokale sector: het probleem van de vrijstelling

De drie Verenigingen van gemeenten vroegen in een brief aan minister van Volksgezondheid De Block om terug te keren naar ... [20.10.2017] AVCB

Brulocalis vraagt herziening van de regels inzake cumul pensioenen

[17.10.2017] AVCB

Sociaal Handvest: 6 besluiten i.v.m. gemeentepersoneel verschenen!

Met enkele maanden vertraging verschenen eind juni de 6 uitvoeringsbesluiten bij de ordonnantie van 27 februari 2014. De ... [23.08.2017] -

Pensioenen: een maand lobbying

[30.06.2017] AVCB

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB

Beroepsgeheim: advies van Federatie van OCMW's over nieuw wetsvoorstel

De Federaties van OCMW's wezen de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding op problemen in een nieuw wetsvoorstel betreffende ... [05.10.2016] CPAS

5 miljoen euro voor statutarisering van personeel van Brusselse lokale besturen

Het Gewest zal 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen ... [04.10.2016] -

Verenigingen gekant tegen niet-verlaging van werkgeversbijdragen voor contractuelen van lokale besturen

VSGB, VVSG en UVCW schreven samen een brief naar minister van Financiën Van Overtveldt. [23.12.2015] AVCB

Sociaal handvest: opnieuw uitvoeringsbesluiten gepland

[18.12.2015] AVCB

Financiering politiepensioenen: VSGB vraagt besparingen te besteden aan het Pensioenfonds

De VSGB schreef samen met de VVSG en de UVCW twee brieven terzake naar de minister van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen ... [03.12.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links