Actualiteit voor mobiliteit

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie 2017

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie nodigt u uit om deel te nemen aan de nieuwe editie van de Belgische Prijs voor ... [23.05.2017] -

Kentekenplaathouder die administratieve sanctie opgelegd krijgt, kan zijn onschuld bewijzen

Bepaalde inbreuken inzake verkeersveiligheid, in het bijzonder op het vlak van parkeren, kunnen het voorwerp uitmaken van ... [06.03.2017] -

Overleg met mobiliteitsminister François Bellot

Onze Vereniging vergaderde op 13 juli met federaal minister van Mobiliteit Bellot, over het treinaanbod en het GEN in Brussel. ... [13.07.2016] AVCB

Nieuws van de Mobiliteitscel

[23.06.2016] AVCB

Nieuws van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

[23.06.2016] AVCB

Brussels verkeersveiligheidsfonds van start

De regering heeft het Brussels verkeersveiligheidsfonds goedgekeurd. De VSGB is verheugd over de vooruitgang in dit dossier, ... [13.05.2016] -

Is uw stad of gemeente klaar om een echte BOB te zijn?

[04.05.2016] -

VSGB klaagt nieuwe kilometerheffing aan

Met de nieuwe kilometerheffing zullen de gemeenten voor het gebruik van hun eigen wegennet moeten betalen! [06.04.2016] AVCB

Naar een betere mobiliteit: Brusselse gemeenten worden aangemoedigd om autodelen te promoten

Het aanbieden van alternatieven voor het individueel autobezit wordt een belangrijke uitdaging voor het Brussels Gewest en ... [22.03.2016] -

Projectoproep - begeleide voetgangers- en fietsersrijen 2016-2017

Nieuwe projectoproep: deadline 18 april 2016 [16.03.2016] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links